Οργανωσιακή Συμπεριφορά


Το παρόν μάθημα ασχολείται με την προβολή της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Για την ακρίβεια, ερμηνεύει τη συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων μέσα στον οργανισμό, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των οργανωσιακών διαδικασιών, πολιτικών και πρακτικών


Στόχοι Μαθήματος

Το παρόν μάθημα στοχεύει στην: Παροχή θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων Σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την οργανωσιακή πραγματικότητα, βάση των πρακτικών επιπτώσεων της σχετικής θεωρίας Προαγωγή της αναγνώρισης της πρωταρχικής σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων Ενίσχυση της υπευθυνότητας και της συνεργατικότητας των συμμετεχόντων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Οι βασικές θεματικές περιοχές που θα αναλυθούν στο πλαίσιο του μαθήματος είναι: Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς και προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής (ενδογενείς κι ε-ξωγενείς) Συμπεριφορά ομάδων Οργανωσιακή κουλτούρα Οργανωσιακές διαδικασίες επιρροής της συμπεριφοράς Ηγεσία, εξουσία κι επικοινωνία Διευθέτηση διαπροσωπικών και διομαδικών συγκρούσεων Αποτελεσματική διοίκηση αλλαγών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βικτώρια-Μαρία Μπέλλου
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ