Φυσική


Βασικές αρχές φυσικής.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της φυσικής και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν πάνω στο υδάτινο περιβάλλον. Συγκεκριμένα θα πρέπει: Να κατανοούν τη δυναμική κίνησης των υδάτων. Να περιγράφουν τις συνθήκες ισορροπίας των σωμάτων. Να περιγράφουν τους νόμους του ηλεκτρισμού. Να κατανοούν τους νόμους της οπτικής. Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν τους θερμοδυναμικούς νόμους. Να εφαρμόζουν τις αρχές της φασματοσκοπίας. Να κατανοούν τις βιολογικές δράσεις της ακτινοβολίας και να εφαρμόζουν τις αρχές δοσιμετρίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Εισαγωγικές έννοιες, Κινηματική των σωμάτων, Δυνάμεις‐Δυναμική και ισορροπία των σωμάτων, Έργο, Ενέργεια, Ισχύς, Ορμή και γωνιακή ορμή‐Δυναμική του στερεού σώματος, Ταλαντώσεις – Κύματα, Μηχανικές ιδιότητες της ύλης, Στατικός ηλεκτρισμός, Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, Μηχανισμοί ηλεκτρικής αγωγιμότητας, Ηλεκτροδυναμική, Εναλλασσόμενο ρεύμα, Η Θερμότητα και οι αρχές της Θερμοδυναμικής, Αρχές λειτουργίας Οπτικών οργάνων, Φασματοσκοπία μορίων, Ραδιενέργεια και Δοσιμετρία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Βερίλλης
Τμήμα: Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ