Γραφικά I


Εισαγωγή, γραφική σωλήνωση εξόδου, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι παράστασης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων, κωνικών τομών, τριγώνων και γενικών πολυγώνων. Aντιταύτιση (antialiasing), RasterOp. Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών, μετασχηματισμοί window σε viewport. Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισμού. Παραμετρικές καμπύλες - καμπύλες Bezier. Συστήματα χρωμάτων, τεχνικές halftoning, dithering.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια εισαγωγή σε όλες τις πτυχές των γραφικών του υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων του υλικού (hardware), λογισμικού και εφαρμογών, και να αποκτήσουν εμπειρία με μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών γραφικών (OpenGL) μέσα από διάφορες εργασίες προγραμματισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: εξηγήσει εν συντομία τις θεμελιώδεις όρους μέσα σε γραφικά υπολογιστών να κατανοήσει τις θεμελιώδεις έννοιες μέσα γραφικών του υπολογιστή, όπως γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, μοντέλα φωτισμού, η αφαίρεση των κρυφών επιφανειών και απόδοση εξηγήσει ορισμένους θεμελιώδεις αλγόριθμους για γραφικά υπολογιστών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γραμμική 'Αλγεβρα Προγραμματισμός


Περιεχόμενα

Εισαγωγή, γραφική σωλήνωση εξόδου, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι παράστασης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων, κωνικών τομών, τριγώνων και γενικών πολυγώνων. Aντιταύτιση (antialiasing), RasterOp. Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών, μετασχηματισμοί window σε viewport. Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισμού. Παραμετρικές καμπύλες - καμπύλες Bezier. Συστήματα χρωμάτων, τεχνικές halftoning, dithering.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Θεοχάρης Θεοχάρης
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ίδρυμα: Άλλο Ίδρυμα
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ