Χημεία Περιβάλλοντος


Το αντικείμενο της περιβαλλοντικής χημείας και οι επί μέρους κλάδοι της


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση του συνόλου των φοιτητών με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής χημείας και διαμόρφωση του κατάλληλου υποβάθρου σε όσους εξ αυτών ακολουθήσουν έπειτα το Θεματικό Κύκλο «Χημεία Περιβάλλοντος».


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν ζητούνται.


Περιεχόμενα

Ρύπανση του περιβάλλοντος: αίτια, πηγές, κατηγορίες, μεταφορά ρύπων. Οικολογικές αρχές και περιβαλλοντικές παράμετροι. Διαλυμένο οξυγόνο και ρυπάνσεις από απόβλητα. Οξύτητα, pH και ο κύκλος του διοξειδίου του άνθρακα. Θρεπτικά συστατικά. Μέταλλα. Συνθετικές οργανικές ενώσεις. Διαχείριση χημικών ουσιών. Κανονισμός REACH. Πετρελαιοειδή και απορρίμματα στις θάλασσες. Ραδιενεργός ρύπανση. Παθογόνοι μικροοργανισμοί. Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ατμοσφαιρική φωτοχημεία. Οξείδια του άνθρακα ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Τα οξείδια του αζώτου ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Οι υδρογονάνθρακες ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Τα οξείδια του θείου ως ατμοσφαιρικοί ρύποι. Αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μιχαήλ Σκούλλος, Δημήτριος Νικολέλης, Εμμανουήλ Δασενάκης
Τμήμα: Τμήμα Χημείας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ