Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης


Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Εφαρμογές αριθμητικής και στατιστικής ανάλυσης στις γεωεπιστήμες με χρήση ΗΥ. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση και στην ψηφιακή ανάλυση εικόνας.


Στόχοι Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές (τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της χρήσης κατάλληλου λογισμικού) με τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, τις αρχές ψηφιακής ανάλυσης εικόνας και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

  Λειτουργικά συστήματα Η/Υ. Λογικά διαγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού. Εφαρμογές αριθμητικής και στατιστικής ανάλυσης στις γεωεπιστήμες με χρήση Η/Υ. Αρχές χαρτογράφησης. Συστήματα γεωγραφικών και καρτεσιανών προβολών. Μετασχηματισμοί συντεταγμένων. Τύποι δεδομένων. Χωρική διάσταση και ανάλυση δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων. Τοπολογία. Θεματικά επίπεδα. Σχεδιασμός ΓΣΠ. Βάσεις δεδομένων. Απεικόνιση δεδομένων (χάρτες, διαγράμματα). Ανάλυση τρι-μεταβλητών παραμέτρων. Μέθοδοι χαρτογραφικής ανάλυσης. Συσχετίσεις θεματικών επιπέδων. Η ψηφιακή εικόνα και η αξιοποίησή της στην Tηλεπισκόπηση. Εισαγωγή στη μεθοδολογία επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών εικόνων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γιώργος Σκιάνης, Νίκη Ευελπίδου, Εμμανουήλ Βασιλάκης
Τμήμα: Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ