Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος


Μνημειακή τοπογραφία και αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Εισαγωγή στο Μυκηναϊκό πολιτισμό με σύντομη προσέγγιση στις κυριότερες εκφάνσεις του στην οικονομία και την κοινωνική κατάσταση. Εξέταση, κατά περιοχές, των σημαντικότερων μνημείων: Ανακτορικά συγκροτήματα, ακροπόλεις, οικιστικά κατάλοιπα, τάφοι/νεκροταφεία.


Στόχοι Μαθήματος

Η γνώση του πρώτου ελληνικού πολιτισμού, του Μυκηναϊκού, υποστηρίζει την κατανόηση των πολιτισμικών εκφάνσεων των ιστορικών χρόνων, ακόμη και μέχρι την Κλασσική Εποχή. Παράλληλα, η μεθοδολογία προσέγγισης εξοικειώνει με τον τρόπο διαχείρισης του υλικού  και άλλων εποχών. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις στην Προϊστορική Αρχαιολογία Κωδικοί και σύνδεσμοι προαπαιτούμενων μαθημάτων:  ΙΑ02


Περιεχόμενα

Εισαγωγικά παρουσιάζεται το πολιτιστικό πλαίσιο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο και ειδικότερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, με έμφαση στην προέλευση του Μυκηναϊκού πολιτισμού, τις επιδράσεις που δέχεται, τη διάδοσή του στην Ανατολική Μεσόγειο και την επιβίωση εκφάνσεών του στους ιστορικούς χρόνους.   Εξετάζονται με λεπτομέρεια τα Μνημεία, ακροπόλεις, οικισμοί και νεκροταφεία, και σε συνάρτηση με αυτά τονίζεται η ανάπτυξη των επί μέρους περιοχών του Μυκηναϊκού κόσμου. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτα Πολυχρονάκου Σγουρίτσα
Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ