Ιδεολογία στην παιδική λογοτεχνία


Επειδή συχνά μια παιδαγωγούσα διάθεση βαραίνει στη συνείδηση πολλών αναφορικά με το παιδικό βιβλίο, θέματα ιδεολογίας αποκτούν ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Όχι μόνο στο παρελθόν (το κίνημα του διδακτισμού), αλλά ακόμη και στις μέρες μας, το παιδικό βιβλίο πολλές φορές αξιολογείται με βάση το ιδεολογικό μήνυμα που μεταφέρει στους μικρούς αναγνώστες του. Κι ενώ κανένα κείμενο δεν μπορεί να παραμείνει ιδεολογικά ‘ουδέτερο’, αφού, ακόμη και ανεξάρτητα από την πρόθεση των δημιουργών του, μια παθητική ιδεολογία εγγράφεται σε αυτό, στα βιβλία για παιδιά συχνά το μήνυμα προβάλλεται ως το κύριο στοιχείο του κειμένου. Στο πλαίσιο των μαθημάτων οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μελετήσουν κείμενα παιδικής λογοτεχνίας εστιάζοντας κυρίως στους αφηγηματικούς μηχανισμούς που ευθύνονται για τον καθορισμό του ιδεολογικού στίγματος του βιβλίου. Έμφαση θα δοθεί όχι μόνο στα άμεσα αλλά και στα έμμεσα ή υφέρποντα ιδεολογικά μηνύματα και τον τρόπο που αυτά εγγράφονται στο κείμενο, άλλοτε με φορέα το λεκτικό κείμενο, άλλοτε το οπτικό και άλλοτε παρακειμενικά στοιχεία. Επίσης, θέματα όπως η διαπολιτισμικότητα και οι διαφυλικές σχέσεις, θα μελετηθούν σε μια σειρά από κείμενα που διαφέρουν αισθητικά μεταξύ τους (π.χ. λογοτεχνικό είδος, χρόνος έκδοσης, συγγραφέας, κ.λπ.)


Στόχοι Μαθήματος

Να γνωρίζουν τις κυριότερες θεωρητικές κατευθύνσεις σε σχέση με ζητήματα ιδεολογίας στο παιδικό βιβλίο. Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάλυση συγκεκριμένων βιβλίων. Να αντιμετωπίζουν κριτικά το βιβλίο και το εκπαιδευτικό υλικό. Να διαβάζουν κριτικά τα βιβλία και τον κόσμο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο.


Περιεχόμενα

Διευκρινίσεις όρων. Πολιτική ορθότητα και παιδική λογοτεχνία. Ιδεολογία και εικόνα. Ιδεολογία και αφηγηματικές κατηγορίες. Ζητήματα ιδεολογίας στα λογοτεχνικά είδη. Βιβλίο γνώσης. Ιστορικό βιβλίο. Η ιδεολογία του περικειμένου. Έμφυλες ταυτότητες. Το ομοφυλοφιλικό βιβλίο. Ο άλλος στο παιδικό βιβλίο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αγγελική Γιαννικοπούλου
Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ