Οργάνωση και Διαχείριση Οδοντιατρείου


Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωστοποίηση και η πληροφόρηση των τελειοφοίτων φοιτητών επί θεμάτων πού άπτονται της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου, αλλά και καθόλη την μετέπειτα επαγγελματική ζωή τους


Στόχοι Μαθήματος

Ο φοιτητής, στο τέλος του 9ου εξαμήνου θα πρέπει: Να γνωρίζει τη βασική νομοθεσία που διέπει τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, τη λήψη της άδειας λειτουργίας του οδοντιατρείου, τη Νομοθεσία που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεων με τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και τα βασικά σημεία της Νομοθεσίας της Ευρωπαικής Ενωσης της σχετικής με το Οδοντιατρικό επάγγελμα. Να κατέχει βασικές παραμέτρους περί τη Δεοντολογία που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος ώστε να αποφεύγει δυσάρεστες εμπλοκές . Να είναι ενημερωμένος περί των επαγγελματικών νοσημάτων που προσβάλλουν τον οδοντίατρο σε ποσοστά υψηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού. Να γνωρίζει τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του προς το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα τις ασθενέστερες οικονομικά, κοινωνικά και φυσικά ομάδες πληθυσμού ( ΑΜΕΑ, υπερήλικες, ογκολογικοί ασθενείς κλπ). Να γνωρίζει τις βασικές αρχές εγγραφής των δαπανών και εσόδων στα από το Νόμο και το Νομικό καθεστώς της λειτουργίας του οδοντιατρείου, προβλεπόμενα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Να γνωρίζει τα δικαιώματα των συνεργατών του οδοντοτεχνιτών, βοηθών, γραμματέων και γενικά του προσωπικού που υποστηρίζει τη λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης. Να είναι ευαισθητοποιημένος προς την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης, ώστε να προσφέρει πάντοτε έγκυρη, ασφαλή και σύγχρονη θεραπευτική αγωγή.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

NA


Περιεχόμενα

Νομοθεσία (βασικά). Ασφαλιστικά θέματα. (βασικά). Οικονομικά και Εργοδοτικά θέματα. Επιχειρηματικότητα. Λογιστικά. Φορολογικά. Τεχνικά θέματα. Έλεγχος λοιμώξεων. Οδοντιατρική 4 χειρών. Επαγγελματικά νοσήματα. Eκπαιδευτικά θέματα. Ευρωπαική Νομοθεσία. Δεοντολογία και Κοινωνικά θέματα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Τζούτζας
Τμήμα: Οδοντιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ