Τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγή


H τηλεόραση και το ραδιόφωνο στο όλο πλέγμα των μέσων επικοινωνίας. Στοιχεία της εξέλιξής τους. Tα χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού λόγου ως υποδιαιρέσεως του δημοσιογραφικού. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Είδη και κατηγορίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Εσωτερική διάρθρωση, λειτουργία, διεύθυνση και διοίκηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, η εσωτερική διάθρωση, τα τμήματα, η διοίκηση και η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. Βασικοί παράγοντες στην δημιουργία της τηλεοπτικής εικόνας (φωτισμός, εικόνα, κίνηση,σκηνογραφία, ήχος).


Στόχοι Μαθήματος

Απόκτηση επάρκειας στην χρήση των οπτικών κωδίκων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Δυνατότητα παραγωγής μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Δυνατότητα παραγωγής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Ικανότητα ανάλυσης ενός τηλεοπτικού μηνύματος. Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αναγνωρίσει τα βασικά συστατικά μιας τηλεοπτικής παραγωγής και θα μπορεί να αναλύσει τηλεοπτικό περιεχόμενο αλλά και να μπορεί να παράξει ολοκληρωμένο τηλεοπτικό προϊόν.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

H τηλεόραση και το ραδιόφωνο στο όλο πλέγμα των μέσων επικοινωνίας. Στοιχεία της εξέλιξής τους. Tα χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού λόγου ως υποδιαιρέσεως του δημοσιογραφικού. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Είδη και κατηγορίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Εσωτερική διάρθρωση, λειτουργία, διεύθυνση και διοίκηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, η εσωτερική διάθρωση, τα τμήματα, η διοίκηση και η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. Βασικοί παράγοντες στην δημιουργία της τηλεοπτικής εικόνας (φωτισμός, εικόνα, κίνηση,σκηνογραφία, ήχος).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νίκος Μύρτου
Τμήμα: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ