Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας


Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Πτυχίο των Τμημάτων ΑΕΙ: Χημείας ή Χημικής Μηχανικής Φαρμακευτικής Βιολογίας Βιοχημείας Γεωπονίας Γεωλογίας Φυσικής Πτυχίο ΤΕΙ  του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη Διασφάλιση ποιότητας. Πρότυπα ποιότητας σειράς ISO 9000, πιστοποίηση. Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών (Πρότυπο EN ISO/IEC 17025). Διακρίβωση και έλεγχος επίδοσης οργάνων. Επικύρωση / επαλήθευση αναλυτικών μεθόδων. Διασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων (εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας). Υπολογισμός αβεβαιότητας. Εγχειρίδιο ποιότητας, διαδικασίες, οδηγίες εργασίας και αρχεία ποιότητας. Εσωτερικές επιθεωρήσεις. Οργάνωση εργαστηρίων προς διαπίστευση. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης
Τμήμα: Χημείας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ