Ιστορία Οικονομικών Θεωριών


Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης. Ο διδακτικός του στόχος είναι να κατανοήσει η φοιτήτρια ή ο φοιτητής τον τρόπο γένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής θεωρίας. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι ιστορική και αναλυτική. Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης παρουσιάζεται ως μια διαδοχική σειρά μεταβολών στην αντίληψη και την θεώρηση της φύσης της κοινωνικοοικονομικής διαδικασίας. Αυτές οι αλλαγές στο "όραμα" (vision κατά τον Schumpeter) της κυρίαρχης εκδοχής της οικονομικής σκέψης συνεπάγονται κάθε φορά την κατασκευή νέων αναλυτικών εννοιών και κατηγοριών και ενός νέου θεωρητικού προτύπου διάρθρωσης τους. Επομένως το μάθημα δίνει έμφαση στον ιστορικό χαρακτήρα των οικονομικών θεωριών και στον τρόπο με τον οποίο τα πραγματικά κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα διαμορφώνουν την εξέλιξη της οικονομικής θεωρίας. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να συζητηθούν η επικαιρότητα και η χρησιμότητα των διαφόρων ρευμάτων της οικονομικής σκέψης στα κλασικά θέματα της θεωρίας της αξίας και της διανομής αλλά και στα σύγχρονα προβλήματα (της ανεργίας, των κοινωνικών ανισοτήτων, κ.λπ.). Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην γένεση και ιστορία της νεοκλασικής θεωρίας με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση της διδασκόμενης οικονομικής θεωρίας καθώς και την προσέγγισή της ως τμήμα της ιστορίας των οικονομικών θεωριών.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να μπορέσει ο φοιτητής να αντιληφθεί πως δημιουργήθηκαν τα οικονομικά ως επιστήμη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν μια πληρέστερη κατανόηση της οικονομικής θεωρίας και των κατηγοριών της, να γνωρίζουν τις βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις σε αυτήν και να μπορέσουν να υιοθετήσουν μια κριτική στάση απέναντι στις εναλλακτικές οικονομικές  θεωρίες, ιδιαίτερα την κυρίαρχη οικονομική ορθοδοξία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις πολιτικής οικονομίας, οικονομικής θεωρίας και οικονομικής ιστορίας. Μαθήματα του τμήματος: PEC101-Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (εξάμηνο 1ο) ECO101-Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση (εξάμηνο 1ο) HIS101-Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία (εξάμηνο 2ο)


Περιεχόμενα

Μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης    Αρχαία ελληνική και σχολαστική οικονομική σκέψη  Μερκαντιλισμός  Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία  Συμπεριλαμβάνει και την Φυσιοκρατία Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith  Κλασική πολιτική οικονομία: Malthus & Ricardo  Η κριτική στην αστική πολιτική οικονομία: Karl Marx              Οι απαρχές της νεοκλασικής θεωρίας: Οι πρόδρομοι και η "Οριακή Επανάσταση"                  Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας, Keynes και Schumpeter

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Θεοχαράκης
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ