Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών


Στο μάθημα αυτό γίνεται η οριοθέτηση της Διδακτικής των Μαθηματικών ως ερευνητικού πεδίου. Συζητούνται τα βασικά θέματα θεωρητικών πλαισίων και οι κυρίαρχοι προσανατολισμοί της έρευνας στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών. Αναπτύσσονται γενικά θέματα μεθοδολογίας έρευνας όπως αυτά που αφορούν σε: α) ερευνητικές προσεγγίσεις, β) κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, γ) δειγματοληψία και δ) σχήματα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων. Ακόμα, παρουσιάζονται οι κύριες ερευνητικές περιοχές, η αντίστοιχη θεματολογία και μεθοδολογία τους. Τέλος, οι φοιτητές καλούνται να συγγράψουν μία Επιστημονική Εργασία για την οποία έχει προηγηθεί: α) μελέτη άρθρων και συζήτηση ερωτημάτων επί αυτών στην κατεύθυνση που έχει αναπτυχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα, β) κατασκευή ενός ερευνητικού εργαλείου μικρής κλίμακας, δοκιμή και αξιολόγησή του, γ) μελέτη σχετικών άρθρων, σχεδιασμός και οργάνωση μιας έρευνας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.


Στόχοι Μαθήματος

1. Οριοθέτηση της Διδακτικής των Μαθηματικών ως ερευνητικού πεδίου Βασικά θέματα θεωρητικών πλαισίων και μεθοδολογίας έρευνας Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών: κυρίαρχοι προσανατολισμοί Διάρκεια: 2 τετράωρα Εργασία φοιτητών: Μελέτη άρθρων και συζήτηση ερωτημάτων επί αυτών στην κατεύθυνση που έχει αναπτυχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα.   2. Μεθοδολογία έρευνας a) Γενικά θέματα μεθοδολογίας έρευνας. Συνοπτική ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν σε: α) ερευνητικές προσεγγίσεις, β) κατασκευή ερευνητικών εργαλείων, γ) δειγματοληψία και δ) σχήματα ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων. Διάρκεια: 3 τετράωρα Εργασία φοιτητών: Κατασκευή ενός ερευνητικού εργαλείου, μικρής κλίμακας δοκιμή και αξιολόγησή του. b) Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών: θεματολογία και μεθοδολογία. Εργασία φοιτητών: Μελέτη σχετικών άρθρων, σχεδιασμός και οργάνωση μιας έρευνας, συλλογή και ανάλυση δεδομένων.   3. Συγγραφή μιας Επιστημονικής Εργασίας: Δομή, κριτήρια αξιολόγησης, κτλ. Εργασία φοιτητών: Επιστημονική κρίση ερευνητικών άρθρων Διάρκεια: 1 τετράωρο


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Η έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών: περίληψη μεθοδολογίας έρευνας Η εξέλιξη της έρευνας και η πρόσφατη στροφή: η Διδακτική των Μαθηματικών ως επιστημονικός κλάδος, ποιότητα της έρευνας στη ΔΜ, στροφή στην έρευνα στη ΔΜ Ερευνητικές μέθοδοι Ερευνητικά εργαλεία Μελέτη αντιλήψεων και πεποιθήσεων: έρευνα πάνω στις πεποιθήσεις, αναζήτηση των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά Μελέτη της σχολικής τάξης: μελέτη της τάξης των μαθηματικών, το ζήτημα της «εκχώρησης» στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών Συγγραφή εργασίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δέσποινα Πόταρη, Χαραλάμπος Σακονίδης
Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ