Ζωολογία ΙΙ


Στο μάθημα της Ζωολογίας ΙΙ η διδακτέα ύλη επικεντρώνεται στο φύλο των Χορδωτών : Εξωτερική και εσωτερική μορφολογία, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, ειδικές προσαρμογές και Συστηματική των ομάδων: Γενικά περί Χορδωτών, Ουροχορδωτά – Κεφαλοχορδωτά, Ιχθύες, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά. Επίσης παρουσιάζονται οι Λειτουργίες των Zώων: Στήριξη - Κίνηση, Ανοσία, Εσωτερικά υγρά, Αναπνοή, Ομοιόσταση, Νευρικός συντονισμός, Χημικός συντονισμός, Πέψη – Διατροφή, Συμπεριφορά ζώων, Βιόσφαιρα και κατανομή ζώων, Οικολογία των ζώων, Πανίδα της Ελλάδος. Τα εργαστήρια του μαθήματος περιλαμβάνουν τις ασκήσεις:1. Χαιτόγναθα, Ουροχορδωτά & Κεφαλοχορδωτά (ανατομή) 2. Οστεϊχθύες (ανατομή) 3. Ιχθύες (Συστηματική) 4. Αμφίβια (ανατομή) 5. Αμφίβια - Ερπετά: Συστηματική 6. Πτηνά (ανατομή) 7. Θηλαστικά (ανατομή) 8. Πτηνά - Θηλαστικά: Συστηματική 9. Δομή αισθητηρίων οργάνων. Σε κάθε εργαστήριο δίνονται στοιχεία Συστηματικής, χαρακτηριστικά εξωτερικής και εσωτερικής μορφολογίας (συστήματα: πεπτικό, κυκλοφορικό, γενετικό, κ.λπ.), στοιχεία του βιολογικού κύκλου, στοιχεία Οικολογίας και στοιχεία αναγνώρισης (Κλείδες). Επίσης παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αντιπρόσωποι της κάθε ομάδας. Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε σειρά διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων διάρκειας 13 εβδομάδων. Οι εξετάσεις γίνονται και με δύο γραπτές προόδους (προαιρετικές). Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Υποχρεωτικό μάθημα χωρίς προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Περιεχόμενο Θεωρίας Το φύλο των Χορδωτών (21 Ώρες): Εξωτερική και εσωτερική μορφολογία, αναπαραγωγή, ανάπτυξη, ειδικές προσαρμογές και Συστηματική των ομάδων: Γενικά περί Χορδωτών (2 Ώρες), Ουροχορδωτά – Κεφαλοχορδωτά (2 Ώρες), Ιχθύες (5 Ώρες), Αμφίβια (4 Ώρες), Ερπετά (2 Ώρες), Πτηνά (2 Ώρες), Θηλαστικά (4 Ώρες). Λειτουργίες των Zώων (22 Ώρες): Στήριξη - Κίνηση (2 Ώρες), Ανοσία (2 Ώρες), Εσωτερικά υγρά, Αναπνοή (2 Ώρες), Ομοιόσταση (2 Ώρες), Νευρικός συντονισμός (2 Ώρες), Χημικός συντονισμός (2 Ώρες), Πέψη – Διατροφή (2 Ώρες), Συμπεριφορά ζώων (2 Ώρες), Βιόσφαιρα και κατανομή ζώων (2 Ώρες), Οικολογία των ζώων (2 Ώρες), Πανίδα της Ελλάδος (2 Ώρες).   Περιεχόμενο Εργαστηρίων Χαιτόγναθα, Ουροχορδωτά & Κεφαλοχορδωτά (ανατομή) 2. Οστεϊχθύες (ανατομή) 3. Ιχθύες (Συστηματική) 4. Αμφίβια (ανατομή) 5. Αμφίβια - Ερπετά: Συστηματική 6. Πτηνά (ανατομή) 7. Θηλαστικά (ανατομή) 8. Πτηνά - Θηλαστικά: Συστηματική 9. Δομή αισθητηρίων οργάνων.Σε κάθε εργαστήριο δίνονται στοιχεία Συστηματικής, χαρακτηριστικά εξωτερικής και εσωτερικής μορφολογίας (συστήματα: πεπτικό, κυκλοφορικό, γενετικό, κ.λπ.), στοιχεία του βιολογικού κύκλου, στοιχεία Οικολογίας και στοιχεία αναγνώρισης (Κλείδες). Επίσης παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι αντιπρόσωποι της κάθε ομάδας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Παναγιώτης Παφίλης, Σκαρλάτος Ντέντος, Ρόζα - Μαρία Τζαννετάτου – Πολυμένη, Περσεφόνη Μεγαλοφώνου
Τμήμα: Τμήμα Βιολογίας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Βιολογικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ