Πληροφορική Ι


Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων με το MATLAB.


Στόχοι Μαθήματος

Η διδασκαλία περιλαμβάνει 4 ώρες θεωρίας την εβδομάδα και 2 ώρες εργαστηρίου.Τα εργαστήρια είναι προαιρετικά, δεν βαθμολογούνται και απευθύνονται στους φοιτητές (όλων των ετών) που επιθυμούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε μέρος της ύλης που διδάσκονται στη θεωρία (δείτε τον τρόπο επιλογής εργαστηρίου παρακάτω).  Τρόπος επιλογής εργαστηρίου  Τα εργαστήρια του μαθήματος είναι προαιρετικά και ΔΕΝ βαθμολογούνται. Απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές του μαθήματος, ανεξαρτήτως έτους. Πριν από την έναρξη της κάθε εργαστηριακής εβδομάδας ανακοινώνεται το περιεχόμενο του επικείμενου εργαστηριακού μαθήματος στην eclass. Τα εργαστήρια λειτουργούν συμπληρωματικά της θεωρίας και έχουν ως βασικό στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στον προγραμματισμό ώστε να κατανοηθούν καλύτερα κάποιες από τις έννοιες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Σκοπός είναι να παρακολουθούν τα εργαστήρια οι φοιτητές που πραγματικά πιστεύουν ότι έχουν την ανάγκη πρακτικής εξάσκησης και επιπλέον βοήθειας από τους βοηθούς των εργαστηρίων. Δεν υπάρχει κάποια βαθμολογική ενίσχυση για όσους παρακολουθήσουν τα εργαστήρια. Ο στόχος τους είναι καθαρά βοηθητικός ως προς την εξάσκηση στον προγραμματισμό. Ύλη των εργαστηριακών μαθημάτων (ενδέχεται να τροποποιηθεί): Εργαστήριο 1: Εισαγωγή στη χρήση του MATLAB/Octave Εργαστήριο 2: Λογικές πράξεις / Έλεγχος συνθηκών Εργαστήριο 3: Επαναληπτικές διαδικασίες Εργαστήριο 4: Συναρτήσεις Εργαστήριο 5: Διανύσματα Εργαστήριο 6: Πίνακες Εργαστήριο 7: Αλγόριθμοι, αναδρομή Εργαστήριο 8: Μαθηματικές εφαρμογές


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα είναι πρώτου  εξαμήνου και δεν έχει προαπαιτούμενα  --------------------------------------------------------------------------------------- This course is the first semester and has no prerequisites


Περιεχόμενα

Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων και προγραμματισμός με MATLAB. Μερικά από τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: Βασικές έννοιες υπολογιστών και αλγορίθμων. Μεταβλητές, τελεστές/εκφράσεις, αναθέσεις, είσοδος/έξοδος. Εντολές ελέγχου και επανάληψης. Συναρτήσεις, αναδρομή. Πίνακες/διανύσματα και βασικές δομές δεδομένων. Αναζήτηση/ταξινόμηση, αποτελεσματικότητα αλγορίθμων. Υπολογιστική αναπαράσταση αριθμών. Μαθηματικές εφαρμογές, προσομοίωση/μοντελοποίηση, γραφικά.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Some of the topics to be covered include: Basic computer concepts and algorithms. Variables, operators / expressions, assignments, input / output. Commands control and recurrence. Functions, recursion. Tables / vectors and basic data structures. Search / classification algorithms efficiency. Computational representation of numbers. Mathematical applications, simulation / modeling, graphics. Algorithmic problem solving and programming in MATLAB.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μιχάλης Δρακόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ