ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


Είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του βασικών εννοιών του γραμμικού προγραμματισμού με την παραλή παρουσίαση των πολλών εφαρμογών του.


Στόχοι Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των παρακάτω εννοιών: Του γραμμικού ως ένα σημαντικό εργαλείο για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Βασικές γνώσεις στην μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Λύση προβλημάτων με χρήση ΗΥ


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Σκοπός μαθήματος: Είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του βασικών εννοιών του γραμμικού προγραμματισμού με την παραλή παρουσίαση των πολλών εφαρμογών του. Στόχοι μαθήματος Οι στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των παρακάτω εννοιών: Του γραμμικού ως ένα σημαντικό εργαλείο για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Βασικές γνώσεις στην μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Λύση προβλημάτων με χρήση ΗΥ Πίνακας περιεχομένων μαθήματος Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Μοντελοποίηση σύνθετων προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Επίλυση προβλημάτων με την μεθοδολογία simplex – ανάλυση ευαισθησίας Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (πρόβλημα μεταφοράς και ανάθεσης) Μοντελοποίηση και λύση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση ΗΥ   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: 1η εβδομάδα Θεωρία Εισαγωγή στην επιχειρησιακή ερευνά Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 1   Εργαστήριο Ασκήσεις εξοικειώσεις στο MS Excel Αυτοματοποιημένη εκτέλεση πράξεων, εισαγωγή συναρτήσεων   2η εβδομάδα Θεωρία Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό – μοντελοποίηση προβλημάτων δύο μεταβλητών Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 3 Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 1, 2, 2   Εργαστήριο Ασκήσεις εξοικειώσεις στο MS Excel Κατασκευή γραφημάτων   3η εβδομάδα Θεωρία Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 4 Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 4   Εργαστήριο Γραφική επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel   4η εβδομάδα Θεωρία Γραφική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 4 Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 4   Εργαστήριο Γραφική επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel   5η εβδομάδα Θεωρία Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 2, 3 Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 3   Εργαστήριο Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel   6η εβδομάδα Θεωρία Μοντελοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού περισσότερων των δύο μεταβλητών Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 2, 3 Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 3   Εργαστήριο Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel   7η εβδομάδα Θεωρία Εισαγωγή στην μέθοδο simlex Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 5   Εργαστήριο Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel   8η εβδομάδα Θεωρία Εισαγωγή στην μέθοδο simlex - Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 5   Εργαστήριο Ανάλυση ευαισθησίας προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel   9η εβδομάδα  Θεωρία Εισαγωγή στην ανάλυση ευαισθησίας Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 5   Εργαστήριο Ανάλυση ευαισθησίας προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με χρήση MS Excel   10η εβδομάδα Θεωρία Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της μεταφοράς) Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 10 Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 12 Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 4 (προσοχή στην ύλη του μαθήματος εμπεριέχεται μόνο η επίλυση προβλημάτων μεταφοράς και ανάθεσης ως πρόβλημα γραμμικου προγραμματισμού)  Εργαστήριο Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων μεταφοράς με χρήση   11η εβδομάδα Θεωρία Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού (Το Πρόβλημα της ανάθεσης) Παντελής Υψηλάντης, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ” (2002), Κεφ 10 Γιάννης Σίσκος, Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών (2002), Κεφ 12 Βασίλης Κώστογλου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Τζίολα (2004), Κεφ 4 (προσοχή στην ύλη του μαθήματος εμπεριέχεται μόνο η επίλυση προβλημάτων μεταφοράς και ανάθεσης ως πρόβλημα γραμμικου προγραμματισμού)   Εργαστήριο Μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων ανάθεσης με χρήση Η/Υ   12η εβδομάδα     Θεωρία Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) – Οργάνωση και διοίκηση  Εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στο μάθημα   Εργαστήριο Μοντελοποίηση και επίλυση με χρήση ΗΥ του προβλήματος που αναπτύχθηκε στην θεωρία του μαθήματος   13η εβδομάδα Θεωρία Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Case study) –  marketing management Εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στο μάθημα   Εργαστήριο Μοντελοποίηση και επίλυση με χρήση ΗΥ του προβλήματος που αναπτύχθηκε στην θεωρία του μαθήματος   14η εβδομάδα Θεωρία ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Εργαστήριο Απορίες φοιτητών για το  project 15η εβδομάδα Θεωρία ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Εργαστήριο Εξέταση του project

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Τμήμα: Εμπορίας και διαφήμισης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ