ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - Χειμερινό εξάμηνο 2015


Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στην περιοχή της (βιο)ιατρικής πληροφορικής – ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα αναφορικά με ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων προστιθέμενης αξίας (π.χ. συστήματα στήριξης αποφάσεων). Το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνολογικών και άλλων προκλήσεων της περιοχής, μέσω της παρουσίασης των σύγχρονων θεμάτων Ιατρικής Πληροφορικής με σκοπό την επισκόπηση του σημαντικού αυτού χώρου έρευνας και ανάπτυξης. Το μάθημα αυτό θα χρησιμεύσει επίσης σαν αφετηρία για μια μακρόπνοη προσπάθεια συνολικότερης κάλυψης των γνωστικών αυτών αντικειμένων μέσω και άλλων μαθημάτων, τα οποία έχουν προγραμματιστεί να προσφερθούν σε προσεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην βιοϊατρική πληροφορική και καλύπτει τις βασικές ενότητες που είναι αναγκαίες για την εξοικείωση του φοιτητή με το γνωστικό αυτό πεδίο


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην (βιο)ϊατρική πληροφορική και καλύπτει τις βασικές ενότητες που είναι αναγκαίες για την εξοικείωση του φοιτητή με το γνωστικό αυτό πεδίο. Αποτελείται από δύο κύριες ενότητες.  Την ενότητα της (βιο)ϊατρικής πληροφορικής και την ενότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (eHealth & mHealth).Η πρώτη ενότητα εστιάζει στα ακόλουθα: Ιατρική πληροφορία: Είδη και χαρακτηριστικά (πολυμεσικών) βιοϊατρικών δεδομένων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ιατρική – η υποθετικο-συμπερασματική προσέγγιση των ιατρικών προβλημάτων. Εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα πολυμέσων (ιατρικής εικόνας/βίντεο/ ήχου/καρδιογραφήματος/εγκεφαλογραφήματος, κ.α.) Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας. Κωδικοποίησης ιατρικών όρων και συστήματα ταξινόμησης ιατρικής πληροφορίας. Διαλειτουργικότητας και σχετικά τεχνολογικά πρότυπα Ιατρικής Πληροφορικής. Πολυμεσική βιοϊατρική πληροφορία (Βιοϊατρικά σήματα και ιατρική απεικόνιση, και σχετικά τεχνολογικά πρότυπα). Ιατρική γνώση και συστήματα λήψης αποφάσεων. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στα ακόλουθα: Τηλεϊατρική / εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας. Κινητές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Τεχνολογίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής υγείας (Το πλαίσιο OSGi (OSGi framework, το πρωτόκολλο UpnP (Universal Plug and Play protocol - UPnP)). Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογή τους στην βιοϊατρική. Κλινική τηλεϊατρική (Clinical telemedicine), Τηλεακτινολογία, Τηλεκαρδιολογία, Τηλεπαθολογία Συστήματα και υπηρεσίες για τη πρόληψη ή διαχείριση χρόνιων παθήσεων.  Κάθε εξάμηνο το μάθημα θα εστιάζει σε κάποια από τα ακόλουθα (Καρδιαγγειακές παθήσεις, Διαβήτης, Αναπνευστικά νοσήματα, Ψυχικές διαταραχές (Κατάθλιψη, διπολικό σύνδρομο, άγχος). Υπηρεσίες και τεχνολογίες για ηλικιωμένους. Κάθε εξάμηνο το μάθημα θα εστιάζει σε κάποια από τα ακόλουθα (Εντοπισμός πτώσης και θέσης, υπολογισμός κίνησης (motion estimation), υπολογισμός βάδισης και στάσης του σώματος (Gait and posture estimation)) Ο προσωπικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (PHR). Τεχνολογικές, οικονομικές πτυχές και οργανωσιακές πλευρές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Θέματα ασφάλειας, θεσμικές και ηθικές διαστάσεις. Επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Business and delivery models). Μεθοδολογίες για την κοινωνική και οικονομική εκτίμηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών (Social and Economic Impact and Assessment methodologies)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μανόλης Τσικνάκης
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ