Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ


Χρήση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σχετικών με τη χρηματοοικονομική διοίκηση, και κατανόηση θεμελιωδών μηχανισμών της διαχείρισης του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων -  Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές σχετικά με την ορθή  χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης που εξασφαλίζει την βιωσιμότητα και την κερδοφορία της, αλλά και, τον τρόπο χρηματοδότησης της  ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους κεφαλαίου και η μεγιστοποίηης της αξίας της


Στόχοι Μαθήματος

Χρήση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σχετικών με τη χρηματοοικονομική διοίκηση, και κατανόηση θεμελιωδών μηχανισμών της διαχείρισης του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων -  Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές σχετικά με την ορθή  χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης που εξασφαλίζει την βιωσιμότητα και την κερδοφορία της, αλλά και, τον τρόπο χρηματοδότησης της  ώστε να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους κεφαλαίου και η μεγιστοποίηης της αξίας της


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ,ακαδημαϊκό έτος 2014-15   Διδάσκων (Θ): Δρ. Χρήστος Φλώρος, Αναπλ. Καθηγητής (Γραφείο: ΣΔΟ, 12) Διδάσκων (Α.Π.): Δρ. Χρήστος Λεμονάκης   Τηλ. 2810/379662 (Χ. Φλώρος) Email. cfloros@staff.teicrete.gr Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 1-2μμ, Τρίτη 1-2μμ και Πέμπτη 1-2 μμ,  ΣΔΟ, 1ος όρ., Γραφείο 12    Σύντομο Περίγραμμα ύλης: 1)Κίνδυνος και απόδοση, 2) Μέθοδοι αποτίμησης, 3) Κόστος κεφαλαίου, 4) Κεφαλαιακή διάρθρωση, 5) Μερισματική πολιτική, 6) Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, 7) Leasing, Factoring 8) Συγχωνεύσεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ