Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής (Ε)


Εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση των παρακάτω: • Εκπαίδευση & Τεχνολογία: τι είναι η Εκπαιδευτική τεχνολογία και πως μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση (Θεωρίες μάθησης, Οργάνωση μαθημάτων, Εκπαιδευτικές τεχνικές) • Μέσα διδασκαλίας & νέες τεχνολογίες. Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης • Η Πληροφορική ως αντικείμενο μάθησης. Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική • Εκπαιδευτικό λογισμικό: Σχεδιασμός & αξιολόγηση • Διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό. Τηλεκπαίδευση. • Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις: Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας, Προτυποποίηση


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: Περιγράφουν τις βασικές θεωρίες μάθησης και να επεξηγούν τα σχετικά διδακτικά μοντέλα. Υλοποιούν εκπαιδευτικά σχέδια και να επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές Χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για τη διδασκαλία του αντικειμένου της πληροφορικής Σχεδιάζουν και υλοποιούν κατάλληλο μαθησιακό υλικό Οργανώνουν δραστηριότητες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Αξιολογούν εκπαιδευτικό λογισμικό με στόχο την ένταξή του στη μαθησιακή διαδικασία, βασιζόμενοι σε αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού Χρησιμοποιούν και να εκτιμούν τα συστήματα μαθησιακής τεχνολογίας, ως βασικά εργαλεία για τον εμπλουτισμό των μαθησιακών περιβαλλόντων και την αύξηση του εύρους επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων Αξιοποιούν τα διεθνή πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών Εκτιμούν τις ερευνητικές τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Διδακτικός σχεδιασμός Σχέδιο μαθήματος Υλοποίηση Μαθήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Διαδικτυακό Σύστημα Moodle

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κλειώ Σγουροπούλου
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ