Βιολογία


H επιστήμη της Bιολογίας, Επιστήμη και Κοινωνία ,Βασικές Ιδιότητες της Ζωής, Προέλευση και Εξέλιξη της Ζωής, η Χημεία της Ζωής, Ενέργεια και Μεταβολισμός, Ευκαρυωτικο Κύτταρο - Δομή και Λειτουργιά, Κυτταρικοί Κύκλοι και Κυτταρική Διαίρεση, Προκαρυωτικοι Μικροοργανισμοί- Ιοί, DNA- Το Γενετικό Υλικό, Μεταλλαγές, Εισαγωγή στη Γενετική, Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν το βασικό υπόβαθρο γνώσεων στη Βιολογία ώστε να κατανοούν άλλα μαθήματα του Τμήματος στα οποία αυτό το βασικό υπόβαθρο είναι απαραίτητο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές γνώσεις χημείας, φυσικής και μικροβιολογίας


Περιεχόμενα

Οι κανόνες που διέπουν το φαινόμενο της ζωής Η Χημική σύσταση της έμβιας ύλης Νερό και καταλληλόλητα περιβάλλοντος Ο άνθρακας και η μοριακή ποικιλότητα της ζωής Δομή και λειτουργία μεγάλων βιολογικών μορίων Περιήγηση στο κύτταρο Δομή και λειτουργία των μεμβρανών Εισαγωγή στο Μεταβολισμό

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αναστασία Κανέλλου
Τμήμα: Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ