Κοινοτική εργασία στο τοπικό επίπεδο


Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης των Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Η σχέση ανάμεσα σε έννοιες όπως κοινότητα, τοπικό επίπεδο, παγκόσμιο γίγνεσθαι. Βασικές γνώσεις για τις περιφερειακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο της χώρας.. Παρουσίαση των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών ,καθώς και των στόχων της περιόδου 2014-2020. Αναφέρονται οι νέες θεσμικές λειτουργίες των αυτοδιοίκητων Περιφερειών και Δήμων .Παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία ενός Πλαισίου Τοπικής Ενδογενούς Ανάπτυξης. Αναλύεται η κοινωνική συμμετοχή ως Μηχανισμός Άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού σε Τοπικό Επίπεδο. Εκτίμηση Αναγκών σε Τοπικό Επίπεδο και στάδια Κοινοτικής Μελέτης. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω ανάπτυξης τοπικών προγραμμάτων κοινοτικής δράσης.


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση των σπουδαστών με την οργάνωση και τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους νέους προσανατολισμούς στην κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ και με τις εφαρμογές για την αντιμετώπιση τοπικών κοινωνικών προβλημάτων. Ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εργάζονται με την τοπική ηγεσία και τα δίκτυα κοινωνικής πολιτικής. Ενεργοποίηση και αξιοποίηση της συμμετοχής των πολιτών. Ευαισθητοποίηση των σπουδαστών στα σύγχρονα προβλήματα του θεσμού των ΟΤΑ και της επιρροής τους στην άσκηση αποκεντρωμένων μορφών κοινωνικής πολιτικής. Εκπαίδευση σε νέες μορφές κοινωνικής δράσης και τοπικής ανάπτυξης μέσα από την μεθοδολογία της Κοινωνικής Εργασίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν αναφέρονται


Περιεχόμενα

Μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δέσποινα Κομπότη
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ