Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία (Θ)


Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την αξιολόγηση και διαχείριση οξέων και χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων παίδων και ενηλίκων, ως βασική προετοιμασία των φοιτητών για το μάθημα της Κλινικής Άσκησης σε καρδιοαναπνευστικές παθήσεις. Διδάσκεται η θεωρητική βάση και η εφαρμογή όλων των σύγχρονων τεχνικών-δεξιοτήτων της αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας. Τέλος, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση των φοιτητών επί: α) της ανάπτυξης παγκόσμιων κατευθυντήριων οδηγιών για τη αυτοδιαχείριση των χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων, β) της ερευνητικής τεκμηρίωσης των παρεμβατικών προγραμμάτων της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε οξέα και χρόνια περιστατικά και γ) του μεθοδολογικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα-σημαντικότητα συνεργασίας τόσο με την πολυ-επιστημονική ομάδα, για κάθε περιστατικό, όσο και με τον κάθε ασθενή (διαφορετικής εθνικότητας, θρησκείας, κλπ.) να αξιολογούν με συγκεκριμένη μεθοδολογία τον αναπνευστικό ασθενή και να διαχειρίζονται τα ευρήματα της αξιολόγησης αυτής, μέσα από έναν ολοκληρωμένο κλινικό συλλογισμό να σχεδιάζουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, κατά περίπτωση, εξατομικευμένες κατάλληλες-ασφαλείς παρεμβάσεις καθώς επίσης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης, μετά από σχετική ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του κάθε ασθενή να εφαρμόζουν με επάρκεια και ασφάλεια τόσο τις δοκιμασίες αξιολόγησης όσο και τις τεχνικές της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας να συνεργάζονται και με άλλες ειδικότητες επιστημόνων υγείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (multidisciplinary meetings).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Παθοφυσιολογία


Περιεχόμενα

Μηχανισμοί φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας της αναπνευστικής λειτουργίας Ανταλλαγή αερίων και οξεοβασική ισορροπία 3-4.  Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση με το σύστημα S.O.A.P 5-6. Η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στο Άσθμα Η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ Τεχνικές βρογχικής παροχέτευσης Η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στην Κυστική Ίνωση Η Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με παθήσεις περιοριστικού τύπου (παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος, υπεζοκώτα, θωρακικού τοιχώματος και νευρομυϊκές διαταραχές) Προεγχειρητική και μετεγχειρητική αναπνευστική φυσ/πεία σε χειρουργεία πνευμονικού ιστού-καρδιάς-άνω κοιλίας 12-13. Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας-ΜΕΘ     Εργαστηριακό Μέρος Διδασκαλία διαφραγματικής αναπνοής (Χειρισμοί-οδηγίες-εκτέλεση-εξάσκηση, προσαρμογή της διαφραγματικής αναπνοής στις θέσεις χαλάρωσης, στην ομιλία και σε καθημερινές δραστηριότητες) Άσκηση διαφράγματος (Μέτρηση της PImax, 1η φάση ενδυνάμωσης με χειρισμούς από τον Φυσ/τη, Ενδυνάμωση με εξασκητή threshold, Αύξηση της αντοχής με εξασκητή P-Flex, Πρωτόκολλα ενδυνάμωσης και αντοχής) Θωρακική αναπνοή (Μέτρηση της έκπτυξης του θώρακα, Έκπτυξη όλων των διαμέτρων του θώρακα, σε όλες τις θέσεις, Άσκηση ημιθωρακίων, Άσκηση με εξασκητές προκαθορισμένης ροής-όγκου) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αναπνευστικής φυσ/πείας και αποκατάστασης στο άσθμα (Αξιολόγηση, Εκπαίδευση στη χρήση συσκευών εισπνεόμενων φαρμάκων, ροόμετρου, Επανεκπαίδευση αναπνευστικού πρότυπου, Προγράμματα αύξησης της αναπνευστικής παύσης, Πρόληψη και αντιμετώπιση παροξυσμού άσθματος (action plan), Προγράμματα αερόβιας άσκησης) Παροχέτευση βρογχικών εκκρίσεων (Εκπαίδευση των φοιτητών στην εφαρμογή κάθε τεχνικής ξεχωριστά) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αναπνευστικής φυσ/πείας και σε ΧΑΠ-Κυστική Ίνωση (Αξιολόγηση, Επανεκπαίδευση αναπνοής , Παροχέτευση βρογχικών εκκρίσεων, Προγράμματα άσκησης αναπνευστικών μυών (δύναμη-αντοχή), Αερόβια άσκηση) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αναπνευστικής φυσ/πείας και αποκατάστασης στις περιοριστικές παθήσεις (Αξιολόγηση, Επανεκπαίδευση αναπνοής, Παροχέτευση βρογχικών εκκρίσεων, Τεχνικές αποκατάστασης των πνευμονικών όγκων με εξασκητές ροής/όγκου, Αερόβια άσκηση) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αναπνευστικής φυσ/πείας και αποκατάστασης σε χειρουργείο θώρακα και άνω κοιλίας (Αξιολόγηση, Επανεκπαίδευση αναπνοής, Παροχέτευση βρογχικών εκκρίσεων, Τεχνικές αποκατάστασης πνευμονικών όγκων με εξασκητές ροής/όγκου, Αερόβια άσκηση) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αναπνευστικής φυσ/πείας και αποκατάστασης στη ΜΕΘ (Λειτουργική αξιολόγηση, Πρωτόκολλα πρώιμης κινητοποίησης, Αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων, Προγράμματα άσκηση αναπνευστικών μυών (δύναμη-αντοχή), Αντιμετώπιση δυσφαγίας)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ειρήνη Γραμματοπούλου
Τμήμα: Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υγείας
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ