Βάσεις Δεδομένων ΙI (Ε)


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις απαραίτητες έννοιες ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σύνθετα συστήματα βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση της σχεδίασης και της υλοποίησης των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) και της χρήσης των Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΠΔΒΔ) ώστε οι φοιτητές να εφαρμόζουν τη σχετική τεχνολογία και να επιλέγουν και χρησιμοποιούν κατάλληλα ΠΔΒΔ για τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην παρουσίαση της υποστήριξης των δοσοληψιών (transactions) που παρέχουν γνωστά ΠΔΒΔ, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και της σχεδίασης και υλοποίησης δοσοληψιών (transactions) σε ΠΔΒΔ. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων εφαρμόζονται στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση ΠΔΒΔ.


Στόχοι Μαθήματος

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις  έτσι ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων και συστήματα βάσεων δεδομένων και να υλοποιήσουν βάσεις δεδομένων με χρήση ΠΔΒΔ. Στόχο του μαθήματος, επίσης, αποτελεί η εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογών τα οποία είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κατά την μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα του φοιτητή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια: θα έχει χρησιμοποιήσει βασικά εργαλεία της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων και των ΠΔΒΔ, θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης σύνθετων βάσεων δεδομένων και να χρησιμοποιήσει γνωστά ΠΔΒΔ για την υλοποίηση σύνθετων συστημάτων βάσεων δεδομένων, θα έχει κατανοήσει θέματα δοσοληψιών (transactions), θα έχει κατανοήσει πως θα χρησιμοποιεί όψεις (views) σε εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων, θα είναι σε θέση να αναλύσει επιχειρησιακούς κανόνες για να σχεδιάσει σύνθετες βάσεις δεδομένων, θα είναι σε θέση να επιλέξει το ΠΔΒΔ που θα είναι κατάλληλο για το "πραγματικό" πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει, θα έχει συνεργαστεί με τους συμφοιτητές της/του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου σχεδιασμού και υλοποίησης συστήματος βάσης δεδομένων με χρήση ΠΔΒΔ.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων Ι 


Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση θεμάτων σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων και υλοποίησης με χρήση SQL 2. Ανασκόπηση χρήσης της Γλώσσας SQL – θέματα υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων  - Χρήση περιορισμών (constraints) – Χρήση Views. 3. Διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle. Δημιουργία βάσης δεδομένων. Διαχείριση περιορισμών. Δημιουργία μοντέλου. 4. Δημιουργία βάσης δεδομένων και διαχείριση της βάσης με χρήση εναυσμάτων (triggers). Διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle. 5. Χρήση stored procedures: cursors, functions, procedures, triggers. 6. Διαχείριση δοσοληψιών στο προϊόν mySQL. 7. Διαχείριση δοσοληψιών στο προϊόν mySQL – Επίπεδα απομόνωσης (Transactions – Isolation levels). 8. Εισαγωγή στο σχεδιασμό ιστοσελίδων. 9. Στατικές και δυναμικές σελίδες (JSP). 10. Σύνδεση με Βάση Δεδομένων MySql. 11. Σύνδεση Οντολογιών με Βάσεις Δεδομένων. 12. Εφαρμογή Android με χρήση Sqlite. 13. Επισκόπηση της χρήσης του jdbc API. 14. Επισκόπηση της διαχείριση triggers στο περιβάλλον mySQL και σε Oracle.        

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Σκουρλάς
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ