Κοινωνική Εργασία με Εξαρτημένα Άτομα


Βασικές γνώσεις για τον ορισμό και τα είδη της εξάρτησης, τα ναρκωτικά και τις τοξικές ουσίες , τα αίτια και την έκταση του προβλήματος και την αντιμετώπιση του. Δίνεται έμφαση στα μοντέλα, στις μεθόδους και τους φορείς παρέμβασης, στο επίπεδο πρόληψης και θεραπείας.


Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις σχετικά με τον ορισμό και τα είδη της εξάρτησης, τα ναρκωτικά και τις τοξικές ουσίες, την έκταση και τα αίτια του προβλήματος και την αντιμετώπιση του. Δίνεται έμφαση στις μεθόδους, τα μοντέλα και τους φορείς παρέμβασης, στο επίπεδο της πρόληψης και θεραπείας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και πιθανή προετοιμασία για παρακολούθηση του μαθήματος


Περιεχόμενα

1. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (α’ μέρος) 2. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (β’ μέρος) 3. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (γ’ μέρος) 4. Συνθετική Προσέγγιση 5. Η θεραπευτική κοινότητα ως νέα πρόταση 6. Η ελληνική πραγματικότητα 7. Θεραπευτικές Ομάδες 8. Η προσωπική αλλαγή 9. Η κρίση ως ευκαιρία για αλλαγή 10. H συμβολή της οικογένειας στην αλλαγή, στη θεραπεία και στην επανένταξη 11. Εγκατάλειψη του θεραπευτικού πλαισίου 12. Η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών στον τομέα των εξαρτήσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δέσποινα Κομπότη
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ