Εισαγωγή στην ψυχολογία (Θ)


Η ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των νοητικών λειτουργιών καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Με άλλα λόγια, έχει ως αντικείμενο την κατανόηση και την πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αποτελεί τόσο ερευνητικό όσο και εφαρμοσμένο επαγγελματικό κλάδο και αποτελεί την κατεξοχήν επιστήμη του ανθρώπου. Η ψυχολογία υπάρχει επίσημα ως αυτόνομη επιστήμη από το 1879, όπου ο Wilhelm Wundt δημιούργησε το πρώτο πειραματικό εργαστήριο ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Έκτοτε, τα επιτεύγματα της ψυχολογίας ενέπνευσαν και άλλες επιστήμες, ενώ η ψυχολογία αντάλλαξε μεθόδους και δεδομένα με αυτές, επηρεάστηκε και τις επηρέασε. Στο μάθημα αυτό γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη γέννηση της ψυχολογίας από τη φιλοσοφία, παρουσιάζονται οι κύριες θεωρητικές της προσεγγίσεις, επισημαίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπου και αναλύονται οι γνωστικές λειτουργίες της αντίληψης και της προσοχής, η διαδικασία της μάθησης και η λειτουργικότητα των συναισθημάτων και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ανθρώπινη συμπεριφορά.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το αντικείμενο της επιστήμης της ψυχολογίας και τις βασικές ψυχολογικές έννοιες και να συλλάβουν τη δυναμική φύση της σύγχρονης ψυχολογίας έτσι ώστε να κατανοήσουν: α) τα βασικά ερωτήματα τα οποία απασχολούν την επιστήμη της ψυχολογίας σήμερα β) τις βασικές αρχές, μεθόδους και  θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας γ) τις βασικές γνωστικές λειτουργίες όπως είναι η αντίληψη και η προσοχή, καθώς και τη διαδικασία της μάθησης δ) το ρόλο των συναισθημάτων και της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται


Περιεχόμενα

Εισαγωγικά Θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας: 1. Ψυχαναλυτική προσέγγιση Θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας: 2. Συμπεριφοριστική και άλλες προσεγγίσεις Ερευνητικές μέθοδοι της ψυχολογίας Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπου Η αισθητηριακή αντίληψη του εξωτερικού κόσμου Η γνωστική λειτουργία της προσοχής Η διαδικασία της μάθησης (Μέρος 1ο) Η διαδικασία της μάθησης (Μέρος 2ο) Συναισθήματα και συναισθηματική νοημοσύνη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κατερίνα Μανιαδάκη
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Ψυχολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ