Αντοχή Πλοίου Ι (Ε)


Αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελεί η εμπέδωση και εφαρμογή των όσων διδάχθηκαν στα πλαίσια του Θεωρητικού μέρους του μαθήματος Αντοχή Πλοίου Ι. Στα πλαίσια του Εργαστηρίου διανέμονται στους σπουδαστές τρείς σειρές Ασκήσεων. Οι δύο πρώτες αποσκοπούν στην υπενθύμιση βασικών γνώσεων από την απλή θεωρία κάμψης δοκών ενώ η τρίτη άσκηση αποτελεί απ’ ευθείας εφαρμογή για την εκτίμηση της διαμήκους αντοχής υπάρχοντος πλοίου.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η υπενθύμιση στους σπουδαστές των βασικών αρχών της απλής θεωρίας κάμψης και εν συνεχεία η πρακτική εξοικείωση τους με τον υπολογισμό της Διαμήκους Αντοχής υπάρχοντος πλοίου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μηχανική – Στατική Ανάλυση Δοκών


Περιεχόμενα

1η Σειρά Ασκήσεων 2η Σειρά Ασκήσεων 3η Σειρά Ασκήσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλέξανδρος Θεοδουλίδης
Τμήμα: Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Υλικών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ