Βιβλιογραφία (Θ)


Το μάθημα Βιβλιογραφία (Θεωρία) αφορά στην πρακτική εξοικείωση με τη θεωρία και την πράξη της βιβλιογραφίας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των γενικών βιβλιογραφικών έργων από την προεπαναστατική περίοδο έως τις απόπειρες συγκρότησης εθνικής βιβλιογραφίας κατά τη σύγχρονη εποχή. Εν συνεχεία, αναλύονται οι έννοιες Βιβλιογραφία και βιβλιολογία. Γίνεται αναλυτική αναφορά στα είδη της Αναλυτικής και Περιγραφικής βιβλιογραφίας, στις απαρχές της ελληνικής βιβλιογραφίας, Ελληνική εθνική βιβλιογραφία. Επίσης, περιγράφονται τα βήματα σύνταξης μιας Βιβλιογραφίας-Καταλόγου, ενώ αναλύονται τα πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισής τους.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα Βιβλιογραφία (Θ) στοχεύει στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη σύνταξη βιβλιογραφικών έργων, αλλά και στην επιτυχή χρήση των τεχνικών βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Περιγραφική επεξεργασία τεκμηρίων Σχετιζόμενα μαθήματα: Οργάνωση Πληροφοριών- Μεταδεδομένα, Ιστορία Βιβλίου και Βιβλιοθηκών, Τεχνικές Αναζήτησης Πληροφοριών, Ιστορία Γραφής και Τεχνολογίας των Πληροφοριών, Πηγές Πληροφόρησης


Περιεχόμενα

1. Ορισμοί 2. Ιστορικά στοιχεία 3. Είδη Βιβλιογραφιών- Καταλόγων 4. Σύνταξη καταλόγου- Βιβλιογραφίας 5. Λίστα Βιβλιογραφίας 6. Συστήματα Σύνταξης Βιβλιογραφίας 7. Συστήματα Σύνταξης Βιβλιογραφίας (β' μέρος) 8. Συστήματα Σύνταξης Βιβλιογραφίας- Λίστα Βιβλιογραφίας 9. Συστήματα Σύνταξης Βιβλιογραφίας- Λίστα Βιβλιογραφίας (β' μέρος) 10. Συστήματα Σύνταξης Βιβλιογραφίας (γ' μέρος) 11. Συστήματα Σύνταξης Βιβλιογραφίας (δ' μέρος) 12. Συστήματα Σύνταξης Βιβλιογραφίας (ε' μέρος) 13. Πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφίας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Βασιλακάκη
Τμήμα: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ