Ειδικά θέματα γενικής πολιτειολογίας και συνταγματικού δικαίου


Σχετικά με το σύγγραμμα που θα βρείτε αριστερά στην ενότητα έγγραφα: Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, είναι η νομική θεωρία της επανάστασης. Πρόκειται για τη θεωρία, που διαμορφώθηκε από το δημόσιο δίκαιο και η οποία ασχολείται με την έννοια της επανάστασης και τις συνέπειές της για το δίκαιο και το κράτος. Η εργασία εξετάζει ιδίως την έννοια της επανάστασης και την προβληματική της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας αυτής. Ειδικότερα, εξετάζονται η αναγνώριση, η θεμελίωση, και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας της επανάστασης στην αλλοδαπή, στην Ελλάδα και στο διεθνές δίκαιο. Η μελέτη ασχολείται επίσης με την ερμηνεία της πρωτότυπης διάταξης του άρθρ. 87 § 2 του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας, η οποία αποκλείει τη δικαιοπαραγωγική εξουσία του πραξικοπήματος. Νέο Ψυχικό, Νοέμβριος 2014 Σημαντική σημείωση: Σύμφωνα με το Ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία απαγορεύε-ται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή του σε βάσεις δεδομένων,η αναμετάδοσή του σε ηλεκ- τρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή χωρίς τη γραπτή άδεια της συγγραφέως.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η επεξήγηση, ανάλυση και επέκταση θεμάτων που έχουν να κάνουν τόσο με θέματα της γενικής πολιτειολογίας όσο και με θέματα του συνταγματικού δικαίου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα προαπαιτούμενο.


Περιεχόμενα

Το μάθημα περιέχει συγκεκριμένα θέματα τόσο γενικής πολιτειολογίας όσο και συνταγματικού δικαίου, εμβαθύνοντας περεταίρω στις έννοιες, τους ορισμούς και τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο αντίστοιχο εισαγωγικό μάθημα.Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:   Ενότητα 1η: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ- Η έννοια της επανάστασης- Η διάκριση της επανάστασης από το πραξικόπημα και το δικαίωμα της αντίστασηςα. Η διάκριση της επανάστασης από το πραξικόπημα β. Η διάκριση της επανάστασης από το δικαίωμα αντίστασης - Η επανάσταση ως αντικείμενο του δημοσίου δικαίου Ενότητα 2η: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - Η γενική αναγνώριση της αρχήςα. Η αναγνώριση της αρχής στην αλλοδαπή β. Η αναγνώριση της αρχής στην Ελλάδα γ. Η αναγνώριση της αρχής στο διεθνές δίκαιο - Η θεμελίωση της αρχής- Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχήςΑ. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής στην αλλοδαπή α. Η βίαιη πολιτειακή μεταβολή β. Η επικράτηση της βίαιης πολιτειακής μεταβολής Β. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής στην Ελλάδα α. Υπό την ισχύ των προηγούμενων Συνταγμάτων αα. Η βίαιη πολιτειακή μεταβολή ββ. Η επικράτηση της βίαιης πολιτειακής μεταβολής   β. Ο αποκλεισμός της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας του πραξικοπήματος από τη διάταξη του άρθρ. 87 § 2 του ισχύοντος Συντάγματος αα. Η ιστορία της διάταξης ββ. Η διάκριση της διάταξης από τη διάταξη του άρθρ. 93 § 4 του Συντάγματος γγ. Η ερμηνεία της διάταξης δδ. Η πρακτική σημασία της διάταξης Ενότητα 3ηΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 4ηΗ ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Πολυξένη Παπαδάκη
Τμήμα: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Ανθρωπολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ