Ανθρωπολογία και Υλικός Πολιτισμός


Ο κόσμος των πραγμάτων και των υλικών που παράγουν οι άνθρωποι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πολιτισμών τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος. Αν και το ενδιαφερόν των ανθρωπολόνων για τον υλικό πολιτισμό είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η ανθρωπολογία, ο Υλικός Πολιτισμός ως αυτοδύναμο πεδίο μελέτης αρχίζει να χαίρει μιας εντατικότερης και συστηματικότερης έρευνας πολύ αργότερα. Από παθητικοί δείκτες κοινωνικών σχέσεων ή από τέχνεργα που απλώς εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, πρόσφατες μελέτες έχουν αναγνωρίσει στα πράγματα έναν πολύ πιο ενεργητικό και αποφασιστικό ρόλο στην κοινωνία. Τα πράγματα δεν εικονογραφούν απλώς την ανθρώπινη πράξη, αλλά μετέχουν αυτής και εμπλέκονται στην παραγωγή κοινωνικών πραγματικοτήτων και στη διαμόρφωση ανθρώπινων συμπεριφορών και αξιών. Στο συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων συζητούνται αναλυτικά θεωρίες και εθνογραφίες που έχουν αποτελέσει σταθμό στη διαμόρφωση του ερευνητικού πεδίου του Υλικού Πολιτισμού και συνδέονται με γενικότερες φιλοσοφικές αναζητήσεις οι οποίες πραγματεύονται την σχέση μας με την ύλη, καθώς και τα όρια ανάμεσα στα υποκείμενα και τα αντικείμενα.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στο να παρουσιασιάσει, αναλύσει και επεξηγήση την έννοια και τον τομέα του Υλικού Πολιτισμού καθώς και την συναφή ορολογία και πεδία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα προαπαιτούμενο.


Περιεχόμενα

• ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ• Η ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOY ROLAND BARTHES• Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ• ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ• ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ• Ο (ΥΛΙΚΟΣ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελεάνα Γιαλούρη
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Ανθρωπολογία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ