Διοίκηση Ολικής Ποιότητας


Στο χώρο των επιχειρήσεων, η ποιότητα ισοδυναμεί με την ικανοποίηση καθορισμένων απαιτήσεων των πελατών, που μάλιστα διαφοροποιούνται από πελάτη σε πελάτη. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει τη διεθνή αγορά, η διαχείριση της ποιότητας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η μέθοδος των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας επικεντρώνει την προσοχή στον έλεγχο των διεργασιών και όχι μόνο των αποτελεσμάτων τους, σε αντίθεση με την προσέγγιση του εκ των υστέρων ελέγχου. Το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας όταν ένας οργανισμός χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει με συνέπεια προϊόν το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και σκοπεύει να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών μέσω διεργασιών για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες μεθόδους/ τεχνικές διαχείρισης ποιότητας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που πιστοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2008.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες μεθόδους/ τεχνικές διαχείρισης ποιότητας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που πιστοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2008.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτό το μάθημα.


Περιεχόμενα

Ποιότητα και προδιαγραφές. Έλεγχος ποιότητας. Η στατιστική στην παραγωγή (συχνόγραμμα, κατανομές, κανονική κατανομή, κατανομή μέσων τιμών δειγμάτων). Έννοια και τεχνική προληπτικού ελέγχου (σημεία ελέγχου φυσικές ανοχές). Προληπτικός έλεγχος με μετρήσεις, με διαλογή και σύγκριση μεταξύ τους. Δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοχής (παραλαβής) με διαλογή (χαρακτηριστική καμπύλη, αποδεκτή στάθμη ποιότητας, τυποποιημένα συστήματα δειγματοληπτικού ελέγχου παραδοχής με διαλογή). Δειγματοληπτικός έλεγχος παραδοχής (παραλαβής) με μετρήσεις (μέγεθος δείγματος και κριτήριο παραδοχής). Διασφάλιση ποιότητας στην επιχείρηση. Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. Τεκμηρίωση, έλεγχος εντύπων αρχείων. Ευθύνη της Διοίκησης, διαχείριση των πόρων, σχεδιασμός, αγορές, παραγωγή, απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα, ιδιοκτησία του πελάτη, έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης, παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος, έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος, εσωτερική επιθεώρηση, χορήγηση και διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήματος Ποιότητας. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βρασίδας Λεώπουλος
Τμήμα: Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ