Αγροτική Οικονομική


Οι διαλέξεις χωρίζονται σε δύο ενότητες: 1η ενότητα :παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης του αγροτικού τομέα και καλύπτει θέματα όπως η θέση του αγροτικού τομέα στην οικονομία στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης, η ζήτηση τροφίμων, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ο σχηματισμός τιμών και η διάρθρωση των αγροτικών αγορών. 2η ενότητα : εξετάζει τα κυριότερα ζητήματα αγροτικής πολιτικής καλύπτοντας θέματα όπως το αγροτικό πρόβλημα στις βιομηχανικές κοινωνίες, ο ρόλος του κράτους και της κρατικής πολιτικής, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής, οι εναλλακτικές μορφές παρέμβασης του κράτους, η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λειτουργία της διεθνούς αγοράς αγροτικών προϊόντων.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος:   Η εμβάθυνση χρήση εργαλείων μικρο-οικονομικής θεωρίας στην ανάλυση επιλογών πολιτικής στους διαφόρους κλάδους της οικονομίας Η εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση του αγροτικού τομέα τόσο σε αναπτυγμένες όσο και αναπτυσσόμενες οικονομίες Η ανάλυση των σημαντικότερων ζητημάτων αγροτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή αγορά. Η παροχή θεωρητικής βάσης και πρακτικής ικανότητας για την κατανόηση της παρέμβασης του κράτους και των επιπτώσεων της δημόσιας πολιτικής Η κατανόηση σε παγκόσμιο επίπεδο του τριπτύχου «Πληθυσμός - τρόφιμα - φυσικοί πόροι και περιβάλλον»


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και για υψηλή βαθμολογία είναι σκόπιμο ο φοιτητής να έχει καλές γνώσεις Μικρο-οικονομικής Ανάλυσης I και II Δημόσιας Οικονομικής Διεθνούς Εμπορίου.


Περιεχόμενα

Δομή του μαθήματος - Θεωρία Εβδομάδα 1. Εισαγωγική Διάλεξη Εβδομάδα 2. Η θέση του αγροτικού τομέα στην οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη. Εβδομάδα 3. Ζήτηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Εβδομάδα 4. Παραγωγή και προσφορά αγροτικών προϊόντων. Εβδομάδα 5. Τεχνολογία, τεχνολογική μεταβολή και επιπτώσεις στις αγορές και τη διανομή Εβδομάδα 6. Διαρθρώσεις αγορών και σχηματισμός τιμών. Εβδομάδα 7. Αγορές συντελεστών παραγωγής. Δομή του μαθήματος - Πολιτική Εβδομάδα 8. Το αγροτικό πρόβλημα στις βιομηχανικές κοινωνίες Εβδομάδα 9. Επιλογές δημόσιας πολιτικής και μέτρα αγροτικής πολιτικής Εβδομάδα 10. Διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και διεθνείς συμφωνίες (GATT-WTO, Doha Round). Εβδομάδα 11. Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εβδομάδα 12. Σύγχρονα ζητήματα (περιβάλλον, εμπόδια στο διεθνές εμπόριο, αναπτυξιακή συνεργασία, κλπ.)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρίστος Λαδιάς
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ