Παγκοσμιοποίηση και τρίτος κόσμος


Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία του φοιτητή με την έννοια της παγκοσμιοποίησης,τις μορφές της, τον αντίκτυπο της σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα εκείνον της οικονομίας καθώς και των αποτελεσμάτων που έχει, ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο.Πιο συγκεκριμένα το μάθημα διασαφηνίζει την έννοια της παγκοσμιοποίησης και μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή κάνει λόγο για την διεθνοποίηση της οικονομίας, την αστάθεια του παγκόσμιου συστήματος, θέτει το ερώτημα αν και κατά πόσο η παγκοσμιοποίηση αποτελεί εξέλιξη του συστήματος, ενώ παρουσιάζει την μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,το εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τον ρόλο των πολυεθνικών στην παγκοσμιοποίηση και τη φύση αυτών των εταιρειών,και τέλος τον ρόλο που έχει το κράτος στην παγκοσμιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση σε σχέση με την δημοκρατία και την εργασία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μιλτιάδης Κήπας
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνιολογίας
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ