Κράτος, κοινωνία και δημόσια απασχόληση


Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η γνωριμία του φοιτητή με το κράτος, την κοινωνία και την δημόσια απασχόληση, τον δημόσιο τομέα δηλαδή και τον τρόπο λειτουργίας του και αλληλεπίδρασης με την κοινωνία.Πιο συγκεκριμένα το μάθημα επεξηγεί και διασαφηνίζει στον φοιτητή την επιστημονική διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα, τον Δημόσιο Τομέα και πιο συγκεκριμένα την οργάνωση και την δομή του,την εφαρμογή των βασικών αρχών της Διεύθυνσης σε αυτόν,δραστηριότητες και λειτουργίες, τα οικονομικά, την διαχείριση κρίσεων, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την πολιτική διάσταση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 3 εκτενή επεξηγηματικά σχετικά παραρτήματα.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευάγγελος Πάνου
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνιολογίας
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ