Πολιτικός Ανταγωνισμός και Μ.Μ.Ε στην Ελλάδα.


Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παράλληλη διερεύνηση πολιτικών κομμάτων και ΜΜΕ στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης και ειδικά στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Κατά την περίοδο αυτή, η μιντιακή κυριαρχία επέφερε αλλαγές στις κομματικές στρατηγικές και τροφοδότησε τη σύγχρονη κρίση νομιμοποίησης και εκπροσώπησης των πολιτικών κομμάτων. Η θεωρητική και εμπειρική ανατομία των σχέσεων ΜΜΕ και πολιτικών κομμάτων διαρθρώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με την εξέταση των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν στη σχέση ΜΜΕ και πολιτικών κομμάτων όπως οι επιδράσεις των ΜΜΕ στο πολιτικό πεδίο, η συνδιαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας και η υπαγωγή των πολιτικών στην επικοινωνιακή δυναμική. Ο δεύτερος αφορά στη διερεύνηση των μετασχηματισμών του πεδίου της πολιτικής δημοσιότητας στη διάρκεια των είκοσι τελευταίων ετών: οι μετασχηματισμοί του θεσμικού πλαισίου των ΜΜΕ, οι μεταβολές των ποσοστών αναγνωσιμότητας και τηλεθέασης, οι συγκρούσεις εκδοτών και πολιτικών και η διαμόρφωση της ελληνικής πολιτικής ατζέντας. Ο τρίτος άξονας αφορά στην εμπειρική διερεύνηση των επικοινωνιακών στρατηγικών των ελληνικών κυβερνήσεων της τελευταίας εικοσαετίας με αναφορά και στις κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών. Πιο ειδικά θα διερευνηθούν οι κυβερνητικές και κομματικές επικοινωνιακές πρακτικές στη διάρκεια τόσο των προεκλογικών εκστρατειών όσο και των καθημερινών στιγμών.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φανή Κουντούρη
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ