Πληροφορική: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία των Υπολογιστών


Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στις ιδέες του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα στο πλαίσιο των εικαστικών τεχνών. Με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Processing θα αναλυθούν τεχνικές για τη δημιουργία διαδραστικών και εικαστικών έργων.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει μια εισαγωγή στις έννοιες του προγραμματισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να μπορούν να δημιουργούν συνθετικές εικόνες και animation με στοιχεία αλληλεπίδρασης με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Processing.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Χρήση Η/Υ


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή • Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα • Μεταβλητές, Τελεστές • Animation • Δομές Επανάληψης • Τυχαίοι Αριθμοί, Θόρυβος • Σχεδιάζοντας σχήματα από σημεία κορυφών • Θόρυβος 2Δ, Μετακίνηση, Περιστροφή • Ευθυγράμμιση σε πλέγμα • Σχεδιάζοντας από μια εικόνα • Κολάζ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αμαλία Φωκά
Τμήμα: Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ