Εργαστήριο Υλικών V:Πολυμερή


Το Εργαστήριο Πολυμερών αποσκοπεί στο να μπορέσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές να δουν στην πράξη βασικές έννοιες/πειράματα που διδάχτηκαν κατά τις παραδόσεις του επίσης υποχρεωτικού μαθήματος Πολυμερικά Υλικά.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωσή του υποχρεωτικού αυτού Εργαστηρίου ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει περαιτέρω βασικές έννοιες στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Να έχει παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα Οργανικής Χημείας (Χημεία ΙΙ, ΕΤΥ202) και το υποχρεωτικό μάθημα των Πολυμερών (Πολυμερικά Υλικά, ΕΤΥ703)


Περιεχόμενα

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Πολυμερισμός μεσεπιφάνειας (σύνθεση Nylon 6,10) και προσδιορισμός σημείου τήξεως άγνωστου πολυμερούς. 2. Σύνθεση Πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) με ελεύθερες ρίζες. Πολυμερισμός Μάζας. 3. Σύνθεση Πολυστυρενίου σε διάλυμα με ελεύθερες ρίζες. 4. Ανιοντικός πολυμερισμός Στυρενίου. 5. Προσδιορισμός μέσων μοριακών βαρών και πολυδιασποράς με Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγεθών (Mn, Mw, I). 6. Προσδιορισμός μέσου μοριακού βάρους κατ΄αριθμό (Μn) και του δεύτερου συντελεστή Virial (A2) με Ωσμωμετρία Μεμβράνης και Ωσμωμετρία Τάσης Ατμών. 7. Ιξωδομετρία αραιών διαλυμάτων πολυμερών και προσδιορισμός [η], Μv και <S2>1/2. 8. Προσδιορισμός δυναμικού ιξώδους, διατμητικής τάσης και ρυθμού παραμόρφωσης με αυτόματη ιξωδομετρία. 9. Μελέτη ταυτοποιήσεως συνήθων πολυμερών με απλές μεθόδους και μηχανικές ιδιότητες πολυμερών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Απόστολος Αυγερόπουλος, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Υλικών
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ