Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Ποίηση Ι


Μελετάται η εξελικτική πορεία της πρωτονεοελληνικής και νεοελληνικής ποίησης μέχρι το 1930. Αρχικά σχολιάζονται ζητήματα όπως η φύση και η λειτουργία του ποιητικού λόγου, η διαμάχη αναφορικά με τις απαρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το γλωσσικό ζήτημα, η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα κλπ. Στο κύριο μέρος του μαθήματος εξετάζεται τεχνοτροπικά και ιδεολογικά το έργο μεμονωμένων ποιητών αλλά και ποιητικών γενιών και σχολών, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και ιστορικές συνθήκες της εποχής τους . Γίνεται πολυεπίπεδη ανάλυση ποιημάτων από όλο το χρονολογικό φάσμα της υπό εξέταση περιόδου.


Στόχοι Μαθήματος

Καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας του φοιτητή, μύηση στις μεθόδους προσέγγισης των ποιητικών κειμένων, κατανόηση της ιστορικότητας και της συνθετότητας του λογοτεχνικού φαινομένου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

- 1ο μάθημα: Οι απαρχές. Κυπριακά ερωτικά. Απόκοπος. Χορικά τραγωδιών κρητικής αναγέννησης. - 2ο μάθημα: Ερωτόκριτος. Η ποίηση τον 18ο αιώνα. - 3ο μάθημα: Προσολωμικοί. Πρόδρομοι. Εισαγωγικά στον Διονύσιο Σολωμό. - 5ο μάθημα: Διονύσιος Σολωμός και Επτανησιακή Σχολή. - 6ο μάθημα: Ανδρέας Κάλβος. - 7ο μάθημα: Πρώτη αθηναϊκή σχολή. Οι εξωσολωμικοί Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ανδρέας Λασκαράτος. - 8ο μάθημα: Ο Κωστής Παλαμάς και η γενιά του 1880. - 9ομάθημα: Πρώτοι Έλληνες συμβολιστές. - 10ο μάθημα: Κ.Π. Καβάφης. - 11ο μάθημα: Η ‘ομάδα των ποιητών του 1910’: Άγγελος Σικελιανός, Κώστας Βάρναλης, Νίκος Καζατζάκης, Απόστολος Μελαχρινός κ.ά. - 12ο μάθημα: Η γενιά του 1920 ή, αλλιώς, γενιά των μετασυμβολιστών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αθηνά Βογιατζόγλου
Τμήμα: Τμήμα Φιλολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Γλώσσα και Λογοτεχνία
Άδεια Χρήσης: CC-ΑΔ-ΠΔ

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ