Πρώτες Βοήθειες για Γενικό Πληθυσμό


Προσδιορισμός των καταστάσεων που χρειάζονται πρώτες βοήθειες, αντιμετώπισή τους από μη επαγγελματίες υγείας (τι, πότε και πώς να κάνουν και τι να μην κάνουν), αναγνωρίζοντας τον ασθενή ως ολότητα και ταυτόχρονα ως μέρος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, και προστατεύοντας τον εαυτό τους.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές, μετά το πέρας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να: • προσδιορίζουν με ακρίβεια τις καταστάσεις που χρειάζονται πρώτες βοήθειες (βλ Περιεχόμενο) • αντιμετωπίζουν σωστά τις καταστάσεις αυτές ως μη επαγγελματίες υγείας • ωφελούν τον ασθενή ως ολότητα, φροντίζοντας ιδιαίτερα να μην επιδεινώσουν την κατάστασή του • διαχειρίζονται σωστά σύνθετες καταστάσεις (πχ πολλοί τραυματίες, μαζικές καταστροφές κτλ) • διαχειρίζονται σωστά το περιβάλλον (συγγενείς, φίλους, γνωστούς κτλ. κυκλοφορία οχημάτων, σήμανση) • αναγνωρίζουν καταστάσεις που χρειάζονται παραπομπή σε επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας, και γνωρίζουν πότε και πώς να το κάνουν • αναγνωρίζουν τα όριά τους τα οποία και δεν υπερβαίνουν • προασπίζουν τη δική τους υγεία και σωματική ακεραιότητα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούμενα δεν υπάρχουν. Απαιτείται μελέτη του υλικού ΠΡΙΝ το μάθημα. Στο μάθημα θα συζητούνται και λύνονται απορίες των φοιτητών, η ενεργός συμμετοχή των οποίων και θα βαθμολογείται.


Περιεχόμενα

Βασικές αρχές πρώτων βοηθειών. Τροχαία ατυχήματα. Θλάσεις, Τραύματα, Αιμορραγίες. Δήγματα ζώων. Αλλεργίες. Εγκαύματα, Θερμοπληξία, Κρυοπαγήματα. Μυοσκελετικές κακώσεις. Δηλητηριάσεις. Στηθάγχη, Έμφραγμα. Λιποθυμικές καταστάσεις. Ηλεκτροπληξία. Επιληψία. Πνιγμονή. Ασφυξία. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γιάνης Δημολιάτης
Τμήμα: Ιατρική Σχολή
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βασική Ιατρική
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ