Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης


Παρουσιάζεται μία ιστοριογραφική αναδρομή στις καταβολές και τη γενεαλογία της ιστορίας της τέχνης ως επιστήμης, οι ιστορικές της σχέσεις με την αρχαιοδιφία, τις συλλογές σπάνιων και αξιοπερίεργων αντικειμένων, τις αρχαιολογικές ανασκαφές, την ειδημοσύνη, και κατόπιν την ιστορία με τη μοντέρνα της έννοια, τη φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες, όπως ο χώρος οδεύει προς τη σχετική του αυτονόμηση στον 19ο και 20ο αιώνα. Θα εξεταστούν επίσης αναλυτικά οι περίοδοι της ιστορίας της 71 τέχνης και τα βασικά καλλιτεχνικά ρεύματα της νεότερης ευρωπαϊκής τέχνης. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι βασικές ιστορικές και σύγχρονες μέθοδοι που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στο χώρο της ανάλυσης της τέχνης μορφολογία, εικονολογία, πολιτιστική και κοινωνική ιστορία, φεμινισμός, μετα - αποικιακά μοντέλα. Προβάλλονται φωτεινές διαφάνειες και χρησιμοποιούνται θεμελιώδη ιστορικά και θεωρητικά κείμενα.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την έρευνα, την ερμηνεία και την ουσιαστική προσέγγιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Εξετάζονται οι ορισμοί της τέχνης και η τεκμηρίωση του αντικειμένου της ιστορίας της τέχνης. Αναλύονται οι βασικές επαγγελματικές πρακτικές των ιστορικών της τέχνης και οι θεμελιώδεις έννοιες της ιστορίας της τέχνης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1 : Εισαγωγή - Τι είναι η ιστορία της τέχνης - Ορισμοί 2 : Λεξιλόγιο και όροι των ιστορικών της τέχνης - Μορφή και σύνθεση - Χρώμα 3 : Βασικά ερωτήματα - Περιοδολόγηση - Δυτική Ευρωπαική τέχνη - Ιεραρχία των θεματικών ειδών 4 : Στυλ και θέμα - Αναμίξεις και Πρωτοπορία - H παραγγελιοδοσία στην τέχνη 5 : Η ιστορία της Τέχνης τους τελευταίους δυο αιώνες - Pablo Picasso 6 : Pablo Picasso - Giorgio Vasari - Πρόδρομοι της Ιστορίας της Τέχνης εως τον 18 αιώνα 7 : Giorgio Vasari - Η γέννηση της Ιστορίας της Τέχνης και η συγκρότηση του καλλιτεχνικού κόσμου - Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης 8 : Η γέννηση της Ιστορίας της Τέχνης και η συγκρότηση του καλλιτεχνικού κόσμου Grand Tour 9 : CONNOISSEUR/εμπειρογνωμοσύνη/ειδημοσύνη - Οι 3 πρώτες περίοδοι: βιρτουόζοι/wunderkammer, Jonathan Richardson, η επόμενη γενιά 10 : Η τέταρτη,η πέμπτη περίοδος και το τέλος της εμπειρογνωμοσύνης / ειδημοσύνης 11 : Βίνκελμαν - Η πολιτιστική ιστορία της τέχνης 12 : Βίνκελμαν Heinrich Wölfflin - Τα Πέντε Ζεύγη Εννοιών του Στυλ - Γραμμικό και Ζωγραφικό 13 : Επιφάνεια και βάθος - Απόλυτη και Σχετική Σαφήνεια

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Άρης Σαραφιανός
Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Ιστορία και Αρχαιολογία
Άδεια Χρήσης: CC-Αναφορά Δημιουργού-Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ