Ελληνική Γλωσσα και ΜΜΕ: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο


Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται μία συστηματική περιγραφή, ερμηνεία και αξιολόγηση των περιεχομένων των ΜΜΕ (γραμματική και συντακτικό των τηλεοπτικών εκπομπών, εκμάθηση γραπτών, οπτικών και προφορικών κωδίκων κ.ά.). Επιπλέον, προσδιορίζεται η αγωγή στα ΜΜΕ ως κριτική αγωγή και συνδέεται με την έννοια της ενίσχυσης των γνωστικών και κριτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των νηπίων.


Στόχοι Μαθήματος

• Το μάθημα στοχεύει στην οδήγηση των φοιτητών/ τριών στην ανακάλυψη των μηχανισμών της τηλεοπτικής γλώσσας, της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, της πολιτικής επικοινωνίας και της διαφήμισης. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των κριτικών δεξιοτήτων «ανάγνωσης» των προϊόντων των ΜΜΕ, αλλά και στην αξιοποίηση της μιντιακής γλώσσας – με τη μορφή του λεγόμενου «αυθεντικού υλικού» - κατά τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων στο νηπιαγωγείο. Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές: Ως προς την κατάκτηση των γνώσεων: - Συνειδητοποιούν την ιδεολογική και εμπορευματική λειτουργία της γλώσσας στις ποικίλες χρήσεις της στο δημόσιο επίπεδο. - Αναγνωρίζουν τις επιδράσεις της γλώσσας των ΜΜΕ στο γλωσσικό ρεπερτόριο των αποδεκτών. - Εκπαιδεύονται σε σύγχρονα ζητήματα αλφαβητισμού των ΜΜΕ και επικοινωνιακής αγωγής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κριτικού πνεύματος από την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία απέναντι στα διάφορα είδη δημόσιου λόγου. -Μαθαίνουν να λειτουργούν ως κριτικοί αποδέκτες και ενεργοί επιτελεστές της επικοινωνίας. Ως προς την απόκτηση ικανοτήτων: - Είναι σε θέση να εντάσσουν και να αξιοποιούν στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων υλικό που αντλούν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Εκμεταλλεύονται δημιουργικά το αυθεντικό γλωσσικό υλικό. -Αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα σε σχέση με τους κοινωνικοπολιτικούς συμβολισμούς των λόγων που εκπέμπονται από τα ΜΜΕ. -Είναι σε θέση να λειτουργούν ως ενεργοί διαμορφωτές της επικοινωνίας (performers), εγκαταλείποντας τον περιοριστικό ρόλο του παθητικού αποδέκτη. Ως προς την απόκτηση δεξιοτήτων: -Καλλιεργούν τη δεξιότητα της αναγνώρισης και αποκάλυψης της διαφημιστικής ευρηματικότητας η οποία έχει ως στόχο της την παιδική ηλικία. --Εμπλουτίζουν την επικοινωνιακή δεξιότητα, αξιοποιώντας καλές πρακτικές από μερίδα των μέσων επικοινωνίας. -Καλλιεργούν τη δεξιότητα της αξιοποίησης των τεχνολογιών για τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας: ορισμός, συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση. 2. Τα κείμενα των ΜΜΕ και η κριτική ανάλυσή τους. 3. Η στάση «υψηλής εικονικής ευμένειας» και οι ρόλοι των πομπών και των αποδεκτών. 4. Βασικές αρχές της επικοινωνιακής εκπαίδευσης. 5. Ο αλφαβητισμός στα ΜΜΕ. 6. Το κίνημα αγωγής στη χρήση των ΜΜΕ και η σχέση του με την εκπαιδευτική διαδικασία. 7. Η επίδραση των προγραμμάτων των μέσων στη συγκρότηση των κοινωνικών/ γλωσσικών ταυτοτήτων των νηπίων. 8. Η αξιοποίηση της γλώσσας των ΜΜΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία – Η χρήση του αυθεντικού υλικού στο Νηπιαγωγείο. 9. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές της γλώσσας των μέσων. 10. Τα παιδιά στα «ριάλιτι» - Η προστασία της παιδικής ηλικίας από τις επιπτώσεις των ΜΜΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νικολέττα Τσιτσανούδη
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ