Στατιστική Ι (Εισαγωγή στη Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων)


Στο διεθνές επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον σήμερα, ο όγκος των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών είναι υπερβολικά μεγάλος. Ωστόσο, με την χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη της Πληροφορικής τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε ραγδαία και η ικανότητά μας να επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες, γρήγορα, με ακρίβεια και με μικρό κόστος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παράλληλη βελτίωση των στατιστικών μεθόδων, είχε ως αποτέλεσμα την διαρκώς αυξανόμενη χρήση της Στατιστικής και στην Οικονομική Θεωρία και Πρακτική. Το μάθημα αυτό είναι μία εισαγωγή στη Στατιστική για Οικονομολόγους και σκοπός του είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη Στατιστική, τις βασικές τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης ενός προβλήματος. Ξεκινά με βασικές έννοιες της Στατιστικής, όπως είναι η συγκέντρωση και η περιληπτική παρουσίαση αριθμητικών πληροφοριών (με πίνακες και γραφήματα), τα αριθμητικά χαρακτηριστικά ενός όγκου δεδομένων (λ.χ. μέσος όρος και διακύμανση) κλπ. Η περιληπτική παρουσίαση και περιγραφή ενός συνόλου αριθμητικών πληροφοριών ονομάζεται Περιγραφική Στατιστική. Όταν οι αριθμητικές πληροφορίες αποτελούν ένα μέρος μόνον από τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν, τότε ο σκοπός της στατιστικής ανάλυσης είναι η γενίκευση των μερικών πληροφοριών στο σύνολο (Επαγωγική Στατιστική). Η γενίκευση αυτή συνεπάγεται αβεβαιότητα, η οποία μετριέται με την πιθανότητα. Έτσι, το μάθημα συνεχίζει με μία εισαγωγή στις βασικές αρχές της Θεωρίας Πιθανοτήτων και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και συζήτηση των κατανομών πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να κατανοούν βασικές έννοιες Στατιστικής, καθώς και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν σε πραγματικά προβλήματα ορισμένα στατιστικά τεστ. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές κατανομές και έννοιες που αφορούν τις μεταβλητές και την δειγματοληψία


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Περιγραφική Στατιστική. Παράμετροι θέσεως, διασποράς και μορφής μίας κατανομής. Πιθανότητες. Τυχαίες μεταβλητές. Μονομεταβλητές και πολυμεταβλητές κατανομές πιθανότητας. Μερικές γνωστές θεωρητικές κατανομές: ασυνεχής και συνεχής ομοιόμορφη, Bernoulli, διωνυμική, υπεργεωμετρική, Poisson, εκθετική, γάμμα, βήτα, κανονική, λογαριθμικά κανονική, χ2 , t, F, διδιάστατη κανονική, πολυωνυμική. Κατανομές δειγματοληψίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αθανάσιος Λαπατίνας
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ