Οργανική Χημεία Ι


Ονοματολογία υδρογονανθράκων-Οξύτητα/Βασικότητα-Πυρηνοφιλία-Ηλεκτρονιοφιλία-Ταυτομέρεια-Μεσομέρεια-Αρωματικότητα-Προσθήκη σε διπλούς δεσμούς C=C-Ισομέρεια (συντακτική, οπτική, γεωμετρική)-διαμορφωμέρεια-Κυκλοαλκάνια-Διένια και Πολυένια-Αρωματικές ενώσεις-Ηλεκτρονιόφιλη και πυρηνόφιλη αρωματική υποκατάσταση-Πυρηνοφιλη αλειφατική υποκατάσταση-Αλογονίδια, αμίνες, αιθερες, αλκοόλες, θειόλες.


Στόχοι Μαθήματος

Να μάθει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για την παραγωγή νέων γνώσεων στα αντικείμενα του μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

1. Αλκάνια 2. Βασικές έννοιες χαρακτηρισμού οργανικών ενώσεων 3. Αλκένια, αλκίνια και αντιδράσεις αυτών 4. Είδη ισομέρειας 5. Διένια και Πολυένια 6. Κυκλοαλκάνια 7. Αρωματικές ενώσεις και αντιδράσεις αυτών 8. Παράγωγα υδρογονανθράκων και αντιδράσεις σχηματισμού αυτών

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Πηλίδης
Τμήμα: Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Βιολογικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ