Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα Ι


Παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές αρχές και τεχνικές της παραγωγής βίντεο σε όλες τις φάσεις δημιουργίας του: (Pre-Production, Production, Post-Production). Παρουσιάζονται οι λειτουργίες της κάμερας, τα είδη των πλάνων οι σχέσεις τους και η νοηματοδότηση τους, ο έλεγχος της κινηματογράφησης, ζητήματα ήχου κ.α. Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές του ψηφιακού μοντάζ, καθώς και εκμάθηση του λογισμικού που χρησιμοποιείται (Adobe Premiere, Final Cut). Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά παρουσιάσεων, όπου αναλύεται το έργο καλλιτεχνών που σχετίζονται με την ιστορία και την εξέλιξη της βιντεοτέχνης από τα πρώτα έργα έως σήμερα. Το μάθημα συνεχίζεται στο Ε εξάμηνο με το Βιντεοτέχνη- Οπτικοακουστικά μέσα ΙΙ.


Στόχοι Μαθήματος

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄50 εμφανίστηκε η βιντεοτέχνη, ένα νέο εκφραστικό μέσο, που συνδύασε καλλιτεχνικές κινήσεις της εποχής, τις θεωρητικές ιδέες αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Λειτουργώντας σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη των μαθημάτων επιδιώκει να εξυπηρετήσει τρείς βασικούς στόχους: 1. Να διερευνηθούν οι εκφραστικές δυνατότητες και τα ιδιαίτερα πλαστικά χαρακτηριστικά του μέσου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου γίνονται διαλέξεις πάνω στα ζητούμενα θέματα και παρουσιάσεις έργων καλλιτεχνών. 2. Να αναλυθούν οι τεχνικές αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βίντεο -και γενικότερα της κινούμενης εικόνας-, να διερευνηθούν θέματα που αφορούν την επεξεργασία της εικόνας, την λειτουργία του ήχου, το μοντάζ, κ.α. 3. Να χρησιμοποιηθεί το βίντεο από τους φοιτητές ως εκφραστικό μέσο προκειμένου να υλοποιήσουν τις καλλιτεχνικές τους προτάσεις και να επιλυθούν ζητήματα που προκύπτουν από την εξέλιξη των εργασιών των φοιτητών. Δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με τα εκφραστικά μέσα, στη μεθοδολογία προσέγγισης, στην ανάπτυξη του θέματος και στη διαμόρφωση προσωπικής καλλιτεχνικής πρότασης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται τυπικά προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία και υλοποίηση εργασιών που συνοδεύεται από σχετική θεωρητική έρευνα. Οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν ένα σύντομο βίντεο (διάρκειας 1-3 λεπτά) που εστιάζει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων του μέσου και σε ζητήματα άρθρωσης και σύνταξης της οπτικοακουστικής γλώσσας. Υπάρχει παρακολούθηση και συνεργασία στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών προτάσεων των φοιτητών, ζητείται ένα συνοδευτικό κείμενο περιγραφής του έργου. Οι συζητήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των φάσεων και με την κριτική του παραγόμενου έργου γίνονται παρουσία όλων των φοιτητών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μάνος Κατσάρης
Τμήμα: Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Τέχνες
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ