Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Μο.Δι.Π. ΤΕΙ Ηπείρου 2010 - 2015 (Επιστημονική υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π: Δρ. Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα)


Με τον όρο «ΜΟ.ΔΙ.Π.» αναφέρεται συγκεκομμένα το κεντρικό υπεύθυνο όργανο (Μoνάδα Διασφάλιση Ποιότητας) κάθε εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που προβαίνει στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου με την πραγματοποίηση (μέσω) της αξιολόγησης. Ο ρόλος που διαδραματίζει μεταφράζεται σε αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω θέματα: Στην σύλληψη, κατάστρωση, σχεδιασμό κι υλοποίηση ενός ενδεδειγμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, τόσο του διδακτικού, όσο και του ερευνητικού έργου, που συντελείται στην πληρότητά του στα πλαίσια του Ιδρύματός μας. Προς ευχερέστερη επιτέλεση της ευθύνης αυτής, προκρίνεται η αρμονική συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή διασφάλισης ποιότητας), υπό τον ασφαλή γνώμονα την ισοτιμία και την αλληλεγγύη στο τριτοβάθμιο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως λεπτομερώς διαλαμβάνεται στον ιστότοπο: http//www.adip.gr. Δεν παραλείπει να ενισχύει αφειδώς την οργάνωση, πραγματοποιώντας αξιολόγηση των κάθε είδους υπηρεσιών που διευκολύνουν τα μέγιστα τους σπουδαστές από την πλευρά των ποικίλων παροχών του Ιδρύματός μας, όπως αναγνωστήρια, βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια, διαδικτυακοί τόποι, αθλητικές εγκαταστάσεις, φοιτητικές κατοικίες, εστίες, αναψυκτήρια κλπ. Μεριμνά όσο μπορεί, για τη συνέπειά της στους ορισμούς του Νόμου που προβλέπει επακριβώς τις κατάλληλες διεργασίες για την αποτελεσματική επιμέλεια κι έγκαιρη προώθηση της σύνταξης κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, των ανάλογων εσωτερικών εκθέσεων που αφορούν τις ενυπάρχουσες πτυχές στις ακαδημαϊκές σπουδές στο εν λόγω Ίδρυμα, καθώς και την παραπέρα αρμοδίως υποβολή τους. Κάθε διετία συντάσσει την γενική εσωτερική έκθεση του Τεχνολογικού Ιδρύματός μας που εδρεύει στην Άρτα, παίρνοντας υπόψη της τις αντίστοιχες εσωτερικές εκθέσεις των Σχολών ή Τμημάτων του. Καταλαμβάνει τη θέση που αναλογεί, στην Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης κι έτσι απερίσπαστη διενεργεί την εσωτερική αξιολόγηση του ΤΕΙ μας. Αφού προβαίνει στη σύνταξη της αναφερόμενης σχετικής έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, στην συνέχεια αυτήν υποβάλλει στην Α.ΔΙ.Π. για περαιτέρω δικές της χειροπιαστές ενέργειες. Μέσα στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της κινούμενη, απαιτεί από τους απόφοιτους του εν λόγω Ιδρύματός, τους οποίους κιόλας παρακινεί στην διεξαγωγή πρόσφορων ερευνών που σχετίζονται με την ποιότητα των σπουδών, καθώς και των διάφορων υπηρεσιών, οι οποίες τους προσφέρονται. Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί την κοιτίδα που ενδιαφέρεται για την διατήρηση μιας προσιτής βάσης δεδομένων του παραγόμενου εκπαιδευτικού κι ερευνητικού προϊόντος από το προκείμενο Ίδρυμά μας.


Στόχοι Μαθήματος

Στους αμέσους σκοπούς της ΜΟ.ΔΙ.Π. εντάσσονται οι εργασίες που χρειάζονται για την επιτυχή παρακολούθηση, προώθηση, συντονισμό κι υποστήριξης της αξιολόγησης όλων των ακαδημαϊκών μονάδων μας, αν και  βρίσκονται διασκορπισμένες και καλύπτουν πλήρως τις ανώτατες τεχνολογικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας της Ηπείρου.   Το παρόν κείμενο έχει μεταφερθεί αυτούσιο από ιστότοπο του προγράμματος ΜΟ.ΔΙ.Π.: http://modip.teiep.gr


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

01. Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Μο.Δι.Π. ΤΕΙ Ηπείρου 2010 - 2015 / Μέρος 1ο 02. Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Μο.Δι.Π. ΤΕΙ Ηπείρου 2010 - 2015 / Μέρος 2ο 03. Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Μο.Δι.Π. ΤΕΙ Ηπείρου 2010 - 2015 / Μέρος 3ο 04. Ομιλητής: Ε. Γλαβάς (Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) 05. Ομιλήτρια: Δ. Ζωάκη - Μαλισιόβα (Υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π.) 06. Ομιλητής: Σ. Βλαχόπουλος 07. Ομιλητής: Γ. Νάσιος 08. Ομιλητής: Χ. Γκόγκος 09. Ομιλητής: Γ. Παπαδόπουλος 10. Συζήτηση 11. Ομιλήτρια: Δ. Ζωάκη - Μαλισιόβα (Κλείσιμο Ημερίδας)  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δήμητρα Ζωάκη
Τμήμα: Ημερίδες
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ