Χοιροτροφία (Θεωρία)


Φυλές χοίρων. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτροφή του χοίρου, μέθοδοι εκτροφής. Αναπαραγωγικά στοιχεία, επιλογή, βασικές παραγωγικές και αναπαραγωγικές ιδιότητες. Γενετική βελτίωση, μέθοδοι αναπαραγωγής, πυραμίδα αναπαραγωγής. Εφαρμοσμένη διατροφή του χοίρου, σιτηρέσια, μέθοδοι και τεχνολογία διατροφής. Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξαερισμός, μονώσεις, δάπεδα, πυκνότητα, μικροκλίμα, συστήματα διαχείρισης. Μέθοδοι απομάκρυνσης λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί. Εξοπλισμός χοιροστασίων. Βιοασφάλεια. Ολοκληρωμένη διαχείριση εκτροφών. Ευζωία του χοίρου. Περιβάλλον και εκτροφή χοίρου. Ποιότητα, εμπορία και μεταποίηση χοίρειου κρέατος. Συστήματα HACCP εκτροφών, ποιοτικού ελέγχου. Στρατηγική πρόληψης ασθενειών και προγράμματα εμβολιασμών. Υγιεινή των μονάδων. Βιοτεχνολογία και χοίρος, οικονομική βάση εκτροφής, οικονομικοί παράγοντες και συντελεστές της εκμετάλλευσης. Βιολογική χοιροτροφία.


Στόχοι Μαθήματος

Γνώση: Εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονων, επιστημονικά διαχειριζόμενων εκτροφών χοίρου κατεύθυνσης κρεοπαραγωγικής και αναπαραγωγικής, με σκοπό την παραγωγή  ασφαλούς και ποιοτικά ανώτερου χοίρειου κρέατος και γεννητόρων υψηλής αναπαραγωγικής αξίας.   Κατανόηση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει όλες τις μορφές εκτροφής του χοίρου (κλασικής και βιολογικής) με συνδυασμό υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής και αναπαραγωγικής διαχείρισης της εκτροφής, όπως και σύγχρονων συνθηκών ενσταβλισμού, εξοπλισμού. Τέλος, η προληπτική υγιεινή, η διατροφή, η ευζωία, η βιοασφάλεια, οι φιλοπεριβαλλοντικές ζωοτεχνικές ρυθμίσεις, η προληπτική και ενεργητική υγιεινή και τέλος τα θέματα μεταποίησης, ποιότητας, ασφάλειας των προϊόντων του χοίρου συνιστούν μια ολοκληρωμένη προσέγγισης της γνώσης της χοιροτροφίας.   -     Εφαρμογή: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τρόπους διαχείρισης της χοιροτροφίας σε σύγχρονα συστήματα παραγωγής.        -     Ανάλυση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την επιστήμη της εκτροφής των χοίρων και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που του παρέχονται με σκοπό την ανάλυση της επίδρασης των διαφορετικών παραγόντων της παραγωγής χοίρων και προϊόντων χοιρείου κρέατος.   -     Σύνθεση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο των γνώσεών του στην Ανατομία, Γενετική, Φυσιολογία, Αναπαραγωγή και Διατροφή με τους στόχους της χοιροτροφικής παραγωγής και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.     -     Αξιολόγηση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ουσιαστικά την επιστήμη της Χοιροτροφίας, να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές τις τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια, και να προτείνει τυχόν παρεμβάσεις για την περαιτέρω και ενδυνάμωση της χοιροτροφικής παραγωγής στον ευρύτερο τομέα της ζωικής παραγωγής. 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων -Γενετική -Διατροφή


Περιεχόμενα

Φυλές χοίρων. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτροφή του χοίρου, μέθοδοι εκτροφής. Αναπαραγωγικά στοιχεία, επιλογή, βασικές παραγωγικές και αναπαραγωγικές ιδιότητες. Γενετική βελτίωση, μέθοδοι αναπαραγωγής, πυραμίδα  αναπαραγωγής. Εφαρμοσμένη διατροφή του χοίρου, σιτηρέσια, μέθοδοι και τεχνολογία διατροφής. Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξαερισμός, μονώσεις, δάπεδα, πυκνότητα, μικροκλίμα, συστήματα διαχείρισης. Μέθοδοι διαχείρισης λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί, επεξεργασία αποβλήτων. Σύγχρονος Εξοπλισμός χοιροστασίων. Βιοασφάλεια και Ολοκληρωμένη διαχείριση των εκτροφών. Ευζωία του χοίρου. Περιβάλλον και εκτροφή χοίρου. Ποιότητα, ασφάλεια, εμπορία, μεταποίηση χοίρειου κρέατος. Συστήματα HACCP, ΙSO εκτροφών, ποιοτικού ελέγχου. Στρατηγική πρόληψης ασθενειών και προγράμματα εμβολιασμών. Υγιεινή των μονάδων. Βιοτεχνολογία και γενετική βελτίωση του χοίρου, οικονομικοί παράγοντες και συντελεστές της εκμετάλλευσης. Βιολογική χοιροτροφία. Χοιροτροφία για παραγωγή εμπλουτισμένων τροφίμων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Σκούφος, Γεώργιος Μαγκλάρας
Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Κτηνιατρική
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ