Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι


Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στις διαδικασίες καταχώρησης, επεξεργασίας και άντλησης λογιστικών πληροφοριών προσημειώνοντας ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον (οικονομικές υπηρεσίες). Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές: θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με την χρήση συγχρόνων μηχανογραφικών πακέτων, θα είναι σε θέση να αναπαραστήσουν μηχανογραφικά αρχικά το Οικονομικό – Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης και να προετοιμάσουν με την βοήθεια του μηχανογραφικού πακέτου τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές αναφορές και καταστάσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές: θα έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με την χρήση συγχρόνων μηχανογραφικών πακέτων, θα είναι σε θέση να αναπαραστήσουν μηχανογραφικά αρχικά το Οικονομικό – Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης και να προετοιμάσουν με την βοήθεια του μηχανογραφικού πακέτου τις απαιτούμενες χρηματοοικονομικές αναφορές  και καταστάσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στις διαδικασίες καταχώρησης, επεξεργασίας και άντλησης λογιστικών πληροφοριών προσημειώνοντας ένα πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον (οικονομικές υπηρεσίες). 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευάγγελος Χύτης
Τμήμα: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ