Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων


Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των τεχνικών ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της ρευστότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης καθώς και στην χρήση της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων. Συνοπτικά θα ασχοληθούμε με τις παρακάτω έννοιες: έννοια - φύση - σκοποί της ανάλυσης, επιλογή οικονομικών στοιχείων - αξιολόγηση και ερμηνεία, μέθοδοι ανάλυσης - εισαγωγή, κάθετη ανάλυση στα αποτελέσματα χρήσεως, οριζόντια ανάλυση - έννοια και σπουδαιότητα, αριθμοδείκτες τάσεις, ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, έννοια - στόχοι - σπουδαιότητα, συγκριτική αξία - πρότυπα συγκρίσεων, κατηγορίες αριθμοδεικτών, περιορισμοί της ανάλυσης με δείκτες, δείκτες ρευστότητας - δραστηριότητας - αποδοτικότητας - διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας - δείκτες επενδυτικοί


Στόχοι Μαθήματος

Η κατανόηση των τεχνικών ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της ρευστότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης καθώς και στη χρήση της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Έννοια – Φύση – Σκοποί της Ανάλυσης. Επιλογή Οικονομικών Στοιχείων – Αξιολόγηση και Ερμηνεία. Μέθοδοι Ανάλυσης – Εισαγωγή. Κάθετη Ανάλυση – Έννοια και Σπουδαιότητα. Κάθετη Ανάλυση στον Ισολογισμό – Κάθετη Ανάλυση στα Αποτελέσματα Χρήσεως. Οριζόντιας Ανάλυση – Έννοια και Σπουδαιότητα. Αριθμοδείκτες Τάσης. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες. Έννοια -  Στόχοι – Σπουδαιότητα. Συγκριτική Αξία – Πρότυτα Συγκρίσεων. Κατηγορίες Αριθμοδεικτών. Περιορισμοί της Ανάλυσης με Δείκτες. Δείκτες ρευστότητας, Δείκτες δραστηριότητας, Δείκτες αποδοτικότητας, Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας, Δείκτες επενδυτικοί.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μιχαήλ Διακομιχάλης
Τμήμα: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστής και Χρηματοοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ηπείρου
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ