Μετεωρολογία-Κλιματολογία


Το μάθημα της Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία των ατμοσφαιρικών επιστημών και της εφαρμοσμένης κλιματολογίας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί και να αναλύει τις βασικές ατμοσφαιρικές διεργασίες και την χωροχρονική τους μεταβλητότητα. Η πρακτική εξάσκηση προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στις μεθόδους πρόγνωσης καιρού και κλίματος ενώ στο πλαίσιο του εργαστηρίου ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στη διαχείριση κλιματικών δεδομένων και στην μεγάλης κλίμακας στατιστική τους ανάλυση.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί και να αναλύει τις βασικές ατμοσφαιρικές διεργασίες και την χωροχρονική τους μεταβλητότητα. Η πρακτική εξάσκηση προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στις μεθόδους πρόγνωσης καιρού και κλίματος ενώ στο πλαίσιο του εργαστηρίου ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στη διαχείριση κλιματικών δεδομένων και στην μεγάλης κλίμακας στατιστική τους ανάλυση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Το μάθημα της Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία των ατμοσφαιρικών επιστημών και της εφαρμοσμένης κλιματολογίας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί και να αναλύει τις βασικές ατμοσφαιρικές διεργασίες και την χωροχρονική τους μεταβλητότητα. Η πρακτική εξάσκηση προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στις μεθόδους πρόγνωσης καιρού και κλίματος ενώ στο πλαίσιο του εργαστηρίου ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στη διαχείριση κλιματικών δεδομένων και στην μεγάλης κλίμακας στατιστική τους ανάλυση. Θεματικές ενότητες του μαθήματος Βασικά χαρακτηριστικά του Γήϊνου συστήματος Αρχές ατμοσφαιρικής θερμοδυναμικής Κινηματική της ατμόσφαιρας Χωροχρονικές κλίμακες κινήσεων στην ατμόσφαιρα Συστήματα καιρού και πρόγνωση Το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα Τα σημαντικότερα κλιματικά φαινόμενα     Προτεινόμενη ύλη του μαθήματος Κατσαφάδος Π. και Μαυροματίδης Η., 2015: “Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας και τη Κλιματική Αλλαγή”. Ψηφιακό σύγγραμμα στο πλαίσιο της δράσης Κάλλιπος   Φλόκας Α., 1992: Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Εκδόσεις Ζήτη.   Σαχσαμάνογλου Χ.Σ. και Μακρυγιάννης Τ.Ι., 2004: Γενική Μετεωρολογία. Εκδόσεις Χάρις.   Ζαμπάκας Ι., 1981: Γενική Κλιματολογία. Εκδόσεις Αθηνά. Ahrens C.D., 2004: Meteorology Today. An introduction to Weather, Climate, and the Environment. West Publish Company. Βασικά χαρακτηριστικά του Γήϊνου συστήματος-Αρχές ατμοσφαιρικής θερμοδυναμικής-Δυναμική της ατμόσφαιρας-Χωροχρονικές κλίμακες κινήσεων στην ατμόσφαιρα-Μέτωπα και συστήματα καιρού -Το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Το μάθημα της Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία των ατμοσφαιρικών επιστημών και της εφαρμοσμένης κλιματολογίας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί και να αναλύει τις βασικές ατμοσφαιρικές διεργασίες και την χωροχρονική τους μεταβλητότητα. Η πρακτική εξάσκηση προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στις μεθόδους πρόγνωσης καιρού και κλίματος ενώ στο πλαίσιο του εργαστηρίου ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στη διαχείριση κλιματικών δεδομένων και στην μεγάλης κλίμακας στατιστική τους ανάλυση. Περιεχόμενα μαθήματος: Βασικά χαρακτηριστικά του Γήϊνου συστήματος-Αρχές ατμοσφαιρικής θερμοδυναμικής-Κινηματική της ατμόσφαιρας-Χωροχρονικές κλίμακες κινήσεων στην ατμόσφαιρα-Συστήματα καιρού και πρόγνωση-Το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα-Τα σημαντικότερα κλιματικά φαινόμενα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Πέτρος Κατσαφάδος
Τμήμα: Γεωγραφίας
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ