Κλιματική Αλλαγή


Το μάθημα της Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία της φυσικής και ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβλητότητας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί την έννοια της κλιματικής αλλαγής, να αναλύει τα σενάρια και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα κλιματικά συστήματα και να γνωρίζει τις πολιτικές επαναφοράς. Η πρακτική εξάσκηση και οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος προσφέρουν βασικές γνώσεις σε λογισμικό διαχείρισης κλιματικών δεδομένων και ανάλυσης κλιματικών σεναρίων.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί την έννοια της κλιματικής αλλαγής, να αναλύει τα σενάρια και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα κλιματικά συστήματα και να γνωρίζει τις πολιτικές επαναφοράς. Η πρακτική εξάσκηση και οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος προσφέρουν βασικές γνώσεις σε λογισμικό διαχείρισης κλιματικών δεδομένων και ανάλυσης κλιματικών σεναρίων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Το μάθημα της Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία της φυσικής και ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβλητότητας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί την έννοια της κλιματικής αλλαγής, να αναλύει τα σενάρια και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα κλιματικά συστήματα και να γνωρίζει τις πολιτικές επαναφοράς. Η πρακτική εξάσκηση και οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος προσφέρουν βασικές γνώσεις σε λογισμικό διαχείρισης κλιματικών δεδομένων και ανάλυσης κλιματικών σεναρίων. The course of Climate Change is an introductory course in the fields of climate variability, greenhouse effect and large-scale atmospheric phenomena. At the end of the course the student is expected to be able to understand the natural and anthropogenic impacts on the global climate and analyse the scenarios and their dynamical feedbacks. The practical session of the course provides fundamental knowledge on data analysis software while the laboratory work is essential for the learner in order to demonstrate its skills on climate data processing and various scenarios assessment. Οι έννοιες της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής μεταβλητότητας-Ανάλυση του ενεργειακού ισοζυγίου του συστήματος Γης-Ατμόσφαιρας-Το φυσικό και ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου-Σενάρια των εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων και οι επιδράσεις τους στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα-Ο ρόλος της αλλαγής χρήσης γης στην κλιματική αλλαγή-Φαινόμενο ENSO και ο ρόλος του στη διαμόρφωση του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος-Διαδικασία πρόγνωσης μελλοντικού καιρού και κλίματος-Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή-Το πρωτόκολλο του Κυότο και οι στόχοι της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ. Το μάθημα της Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία της φυσικής και ανθρωπογενούς κλιματικής μεταβλητότητας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί την έννοια της κλιματικής αλλαγής, να αναλύει τα σενάρια και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα κλιματικά συστήματα και να γνωρίζει τις πολιτικές επαναφοράς. Η πρακτική εξάσκηση και οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος προσφέρουν βασικές γνώσεις σε λογισμικό διαχείρισης κλιματικών δεδομένων και ανάλυσης κλιματικών σεναρίων.Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες του μαθήματος:Οι έννοιες της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής μεταβλητότηταςΑνάλυση του ενεργειακού ισοζυγίου του συστήματος Γης-Ατμόσφαιρας Το φυσικό και ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίουΣενάρια των εκπομπών των θερμοκηπιακών αερίων και οι επιδράσεις τους στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημαΟ ρόλος της αλλαγής χρήσης γης στην κλιματική αλλαγή Φαινόμενο ENSO και ο ρόλος του στη διαμόρφωση του παγκόσμιου κλιματικού συστήματοςΔιαδικασία πρόγνωσης μελλοντικού καιρού και κλίματος Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή Το πρωτόκολλο του Κυότο και οι στόχοι της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Πέτρος Κατσαφάδος
Τμήμα: Γεωγραφίας
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ