Βάσεις Δεδομένων


Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων εξετάζει τις βασικές αρχές των συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) και παράλληλα στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση των φοιτητών σε πραγματικά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές σχεδιασμού μιας ΒΔ και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν την έννοια των περιορισμών και την εφαρμογή τους κατά την τροποποίηση των δεδομένων της ΒΔ. Τέλος να αποκτήσουν ευχέρεια στην χρήση των βασικών εντολών της γλώσσας SQL μέσα από ένα πραγματικό περιβάλλον ΒΔ. Στόχος είναι να κατανοήσετε τις βασικές αρχές σχεδιασμού μιας ΒΔ και να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να καταλάβετε την έννοια των περιορισμών και την εφαρμογή τους κατά την τροποποίηση των δεδομένων της ΒΔ. Τέλος να αποκτήσετε ευχέρεια στην χρήση των βασικών εντολών της γλώσσας SQL μέσα από ένα πραγματικό περιβάλλον ΒΔ.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

OXI


Περιεχόμενα

Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων εξετάζει τις βασικές αρχές των συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) και παράλληλα στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση των φοιτητών σε πραγματικά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων.  Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων. Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ). Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων. Περιορισμοί ακεραιότητας. Μετασχηματισμός διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Σχεσιακός λογισμός. Η SQL ως γλώσσα χειρισμού δεδομένων: ερωτήσεις, όψεις, δηλώσεις ενημέρωσης. Εισαγωγή στην οργάνωση αρχείων και δομών ευρετηρίων. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων, σύστημα αρχείων, Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων, Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ), Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο, Μοντέλο Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων, Κανονικοποίηση, Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες, Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων, Αντικειμενοστραφή Μοντέλα, Το μοντέλο Client / Server και Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, Αποθήκες δεδομένων, Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ηρακλής Βαρλάμης
Τμήμα: Πληροφορική και Τηλεματική
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ