Γενική Μικροβιολογία – Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Τροφίμων


Εισαγωγή στην Ιστορία της Μικροβιολογίας. Αξιώματα Κοch. Tαξινόμηση Μικροοργανισμών. Προκαρυωτικά και Ευκαρυωτικά Κύτταρα. Περιγραφή του Βακτηριακού Κυττάρου. Διατροφή των Μικροοργανισμών. Ανάπτυξη της Μικροβιακής Καλλιέργειας. Βακτηριακός Μεταβολισμός. Μέθοδοι Καταστροφής των Μικροοργανισμών. Ορισμοί: Aποστείρωση, Απολύμανση και Αντιμικροβιακών Μέσων. Ζυμώσεις των Μικροοργανισμών, Γαλακτικά Βακτήρια, και Χρήσεις Αυτών. Εισαγωγή στη Μικροχλωρίδα του Ανθρώπου. Μικροβιολογία του Υδάτινου Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στη Μικροβιολογία Τροφίμων.


Στόχοι Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της σημασίας των Μικροοργανισμών στην Υγεία του Ανθρώπου, στο Περιβάλλον και στα Τρόφιμα. Επιπλέον, επιδιώκεται οι προπτυχιακοί φοιτητές να έχουν πλήρη εξοικείωση και απόκτηση τόσο γενικών όσο και ειδικών γνώσεων στη Γενική Μικροβιολογία, με την ολοκλήρωση του μαθήματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

• Ιστορία της Μικροβιολογίας. • Ταξινόμηση των μικροοργανισμών • Το προκαρυωτικό κύτταρο και δομή αυτού • Μεταβολισμός των βακτηρίων • Διατροφή και ανάπτυξη των μικροοργανισμών • Μέσα καταστροφής των μικροοργανισμών • Σχέση μικροβίων και ανθρώπου • Οικολογία μικροβίων • Γενική μυκητολογία. • Μικροοργανισμοί και τρόφιμα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Σαββαϊδης
Τμήμα: Τμήμα Χημείας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Χημεία
Άδεια Χρήσης: cc

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ